TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 31 (4)
Cilt: 31  Sayı: 4 - Nisan 2003
1.
Uluslararası Non-İnvazif Kardiyoloji Derneği 19. Avrupa Kongresi
Proceedings of the 19th European Congress of the International Society of Non-Invasive Cardiology- Brief Communications of Selected Lecturer (Continued)

Sayfalar 189 - 197
Makale Özeti | Tam Metin PDF

2.
Koroner Arter Hastalığının Ciddiyeti ile Endotel Disfonksiyonu Arasındaki İlişki
The Relationship Between Severity of Coronary Artery Disease and Endothelial Dysfunction
İstemihan Tengiz, Ertuğrul Ercan, Nezihi Barış, Sema Güneri, İstemi Nalbantgil
Sayfalar 198 - 203

3.
Türk Kardiyolojisi Bilimsel Yayınlarda 2002 Yılını Durgunlukla Kapadı
Slight Decline in Turkish Cardiovascular Publications 2002 Covered by Science Citation Index
Altan Onat
Sayfalar 204 - 212

4.
Randomize-Kontrollü Çalışmalar, Süpheci Olmakta Hala Yarar Var!
Randomized-Controlled Trials, Benefit of Scepticism
Erdem Diker, Sinan Aydoğdu
Sayfalar 213 - 218

5.
Brugada Sendromu
Brugada Syndrome
Mustafa Soylu, Ahmet Duran Demir, Şule Korkmaz
Sayfalar 219 - 225

6.
Sağ Ventriküle Uzanan Leiomiyom: Olgu Sunumu
Leiomyoma Extending to the Right ventricle: Case Report
Yurdaer Dönmez, Mehmet Kanadaşı, Ayhan Usal, Handan Zeren
Sayfalar 226 - 229

7.
Koroner Cerrahi Sonrası Nadir bir Komplikasyon: Safen Ven Greft Sağ Atriyum Fistülü
A Rare Complication of Coronary Surgery: Saphenous Vein Graft to Right Atrial Fistula
Serdar Ener, Akın Serdar
Sayfalar 230 - 233

8.
Uçucu Madde Bağımlılığına Bağlı bir Dilate Kardiyomiyopati Olgusu
A Case of Dilated Cardiomyopathy Associated with Volatile Substance Abuse
Mutlu Vural, Şennur Ünal Dayı, Zeynep Tartan, Hülya Kaşıkcıoğlu, Ertan Ökmen, Neşe Çam
Sayfalar 234 - 238

9.
Ebstein Anomalisinde Aksesuar Yolun Radyofrekans Kateter Ablasyonu ve İlgili Literatürün Gözden Geçirilmesi
Radiofrequency Current Catheter Ablation of Accessory Pathway in Ebstein?s Anomaly and a Review of the Literature
M Hakan Dinçkal, Vedat Davutoğlu, Serdar Soydinç, Yusuf Sezen
Sayfalar 239 - 243

10.
Editöre Mektup: Aort kökü genişletme prosedürleri üzerine
Letter to the Editor
Melih Hulusi US
Sayfalar 244 - 245
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DIĞER YAZILAR
11.
Türk Kardiyoloji Derneği Kardiyoloji Araştırma Destek Fonu Yönetmenliği
Henüz tamamlanmamış! (İngilizce)

Sayfalar 246 - 247
Makale Özeti | Tam Metin PDF

12.
Türk Kardiyoloji Derneği Yönetim Kurulu Alt Birimleri (YKAB) Çalışma Yönergesi
Henüz tamamlanmamış! (İngilizce)

Sayfa 248
Makale Özeti | Tam Metin PDF

© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale