TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 30 (11)
Cilt: 30  Sayı: 11 - Kasım 2002
1.
İngilizce Özetler
Summaries of Articles

Sayfalar 664 - 668
Makale Özeti | Tam Metin PDF

EDITORYAL YORUM
2.
Ulusal "Peer-Reviewed" Dergilerin Geleceği
MOBİL TELEFONLARlN KALP PİLİ FONKSİYONLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
Altan ONAT, Hüsniye YÜKSEL, Kâmil ADALET, İzzet ERDİNLER
Sayfalar 669 - 670

3.
Kardiyak Sendrom X'li Hastalarda İstirahat ve Egzersiz Sonrasında Plazma Endotelin-1 Düzeyleri
Endothelin Levels in Patients with Cardiac Syndrome X at Rest and Exercise
Enes KOÇAK, Osman YEŞİLDAĞ, Mustafa YAZICI, Sabri DEMİRCAN, Asuman BİRİNCİ, Olcay SAĞKAN, Bahattin BALCI, Mahmut ŞAHİN, Özcan YIMAZ
Sayfalar 671 - 674

DERLEME
4.
Sinüs Ritmine Döndürülen Atriyal Fibrilasyonlu Hastalarda İzometrik ve İzotonik Egzersize Olan Kardiyovasküler Yanıtlardaki Düzelme
Restoring Sinus Rhythm in Patients with Atrial Fibrillation Improves Excessive Cardiovascular Response to Isometric and Isotonic Exercises
Zerrin YİĞİT, Y.Fzt.Hülya AKDUR, Ümit ARABACI, Vedat SANSOY, Fzt.Nilgün GÜRSES, Deniz GÜZELSOY
Sayfalar 675 - 680

5.
Koroner Arter Cerrahisi Öncesinde Clopidogrel Kullanımı Kanama Miktarı ve Kan Kullanımını Artırmıyor
Clopidogrel Does Not Increase Bleeding and Allogenic Blood Transfusion Before Coronary Artery Surgery
Hasan KARABULUT, Fevzi TORAMAN, Serdar EVRENKAYA, Murat YÜCE, Sümer TARCAN, Cem ALHAN
Sayfalar 681 - 684

ORIJINAL ARAŞTIRMA
6.
Yapay Aort Kapaklı Olguların Kapak Boyutuna Göre Kardiyopulmoner Egzersiz Testi ileDeğerlendirilmesi
Evaluation of Patients with Artificial Aortic Valves by Cardiopulmonary Exercise Testing According to Valve Size
Seden ÇELİK, Haldun AKGÖZ, Tamer AKBULUT, Şennur ÜNAL DAYİ, Şevket GÖRGÜLÜ, Orhan ÖZER, Tayfun GÜROL, Cüneyt KONURALP, Burak TANGÜREK, Sait Terzi, Tuna TEZEL
Sayfalar 685 - 689

7.
Hemodiyaliz Hastalarında Doku Doppler Görüntüleme Yönteminin Diyastolik Fonksiyonları Değerlendirmedeki Rolü
Assessment by Tissue Doppler Imaging of Effect of Volume Reduction on Diastolic Function in Hemodialysis Patients
Fatma YİĞİT, Ayşegül ÖRS ZÜMRÜTDAL, Semra TOPCU, Şenol DEMİRCAN, Fatih YALÇIN, Haldun MÜDERRİSOĞLU
Sayfalar 690 - 693

DERLEME
8.
TEKHARF 2002 Yılı Taramasının Ölüm ve Koroner Olaylara İlişkin Sonuçları
Estimates of Coronary Morbidity and Mortality in the Risk Factor Survey of 2002
Altan ONAT, Mehmet YAZICI, Beyhan ERYONUCU, Hüseyin UYAREL, Yüksel DOĞAN, Bülent UZUNLAR, Köksal CEYHAN, Mehmet ÖZMAY, Vedat SANSOY
Sayfalar 694 - 698

9.
Mobil Telefonların Kalp Pili Fonksiyonları Üzerindeki Etkileri
The Effects of Mobile Phones on Pacemaker Functions
İzzet TANDOĞAN, Ahmet TEMİZHAN, Ertan YETKİN, Yeşim GÜRAY, Mehmet İLERİ, Erdal DURU, Ali ŞAŞMAZ, Şengül ÇEHRELİ, Kenan KÖSE
Sayfalar 699 - 709

DERLEME
10.
Perkütan Koroner Anjioplasti Sonrası Gelişen Restenozun ve Restenoza Etki Eden Faktörlerin Tedavisi
Treatment of Restenosis and Factors Predisposing Restenosis Following Coronary Angioplasty
Özcan ÖZDEMİR, Ahmet Duran DEMİR, Emine KÜTÜK
Sayfalar 710 - 718

OLGU
11.
Transözofajiyal Ekokardiyografi Esnasında Sağ Atriyum Trombüsünden Kaynaklanan Pulmoner Emboli
Pulmonary Embolization of a Right Atrial Mass During Transesophageal Echocardiography
Hüsniye YÜKSEL, Nurten SAYAR, Haşim MUTLU, Göknur BİNİCİ, Barış ÖKÇÜN, Cengiz ÇELİKER, Nuran YAZICIOĞLU
Sayfalar 719 - 721

12.
Histiositozis X'e Bağlı Pulmoner Hipertansiyon Olgusunda İloprost ve Oral Sildenafil Sitratın Etkileri
Effects of Iloprost and Sildenafil Citrate in A Patient with Pulmonary Hypertension Secondary to Histiocytosis X
Taha OKAN, Bahri AKDENİZ, Ebru ÖZGÜN, Özhan GÖLDELİ, Atilla AKKOÇLU
Sayfalar 722 - 725

13.
İnfarktüs Sonrası Ventrikül Septum Rüptürü ve Kateter Yöntemleriyle Kapatma Girişimleri
Serdar ENER
Sayfalar 726 - 727

DIĞER YAZILAR
14.
Doç. Dr. B. Yıldırım Seyithanoğlu' nun Ardından
Assoc. Dr. B. Yıldırım Seyithanoğlu

Sayfa 727
Makale Özeti | Tam Metin PDF

© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale