TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 29 (9)
Cilt: 29  Sayı: 9 - Eylül 2001
1.
İngilizce Özetler
Summaries of Articles

Sayfalar 532 - 535
Makale Özeti | Tam Metin PDF

2.
KALP TRANSPLANTASYONU SONRASI UZUN DÖNEMSÜRVİ
Long-term Survival Following Heart Transplantation
Cüneyt KONURALP, Branislav RADOVANCEVIC, Cyndi THOMAS, Reynolds DELGADO, Rajko RADOVANCEVIC, O. Howard FRAZIER
Sayfalar 536 - 542

3.
AKTİF DOGAL KAPAK ENDOKARDİTİNDE KOMBİNE MEDiKAL VE CERRAHi TEDAVİ: ON YILLIK DENEYİM
Combined Medical and Surgical Treatment for Active Native Valve Infective Endocarditis: Ten-Year Experience
Kaan KIRALİ, Mustafa GÜLER, Necmettin YAKUT, Denyan MANSUROĞLU, Suat N. ÖMEROĞLU, Bahadır DAĞLAR, Mehmet BALKANAY, Gökhan İPEK, Ömer IŞIK
Sayfalar 543 - 548

4.
Büyük Arter Transpozisyonunda Arteryel Switch Operasyonu (Jatene Prosedürü)
Arterial Switch Operation in Transposition of the Great Arteries (Jatene Procedure)
Bülent POLAT, Yalım YALÇIN, Kubilay KORKUT, Rıza KARACI, Ali KORKMAZ, Mert YILMAZ, Resmiye BEŞİKÇİ, Füsun BULUTÇU, Osman BAYINDIR
Sayfalar 549 - 556

5.
Arteriyel "Switch" Yapılan Hastalarda Sol Ventrikül Fonksiyonları ve Doppler "Tissue Imaging" Yöntemi ile Duvar Hareketlerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Left Ventricular Function and Myocardial Wall Motion by Using Doppler Tissue Imaging After Arterial Switch Operation
Figen AKALIN, Ayşe SARIOĞLU, Tayyar SARIOĞLU
Sayfalar 557 - 564

6.
AKUT MİYOKARD İNFARKTÜSÜ GEÇiREN HASTALARDA İNTRAVENÖZ MAGMEZYUM TEDAViSİNİN GEÇ POTANSİYALLER ÜZERİNE ETKİSİ
Effect of the Magnesium Infusion on the Late Potentials in Patients After Acute Myocardial Infarction
Sinan DAĞDELEN, Nevnihal EREN, Serdar SOYDİNÇ, Mehmet ERGELEN, Hasan KARABULUT, Nuri ÇAĞLAR
Sayfalar 565 - 570

7.
Konjenital Koroner Arteriovenöz Fistüllerin Kapatılmasında Transkateter Yaklaşım
Transcatheter Embolization of Congenital Coronary Arteriovenous Fistula
Ümrah Aydoğan, Türkan Tansel Elmacı
Sayfalar 571 - 576

DERLEME
8.
Kalp Pili ile İlişkili Endokarditler ve Tedavi Yaklaşımları
Pacemaker-related Endocarditis and Therapeutic Approaches
İzzet ERDİNLER, Ayşegül KARAHAN, Utku ZOR, Ertan ÖKMEN
Sayfalar 577 - 583

OLGU
9.
Mitral Kapak Değişimi Sonrası Gelişen Sol Ventrikül Yalancı Anevrizması (Olgu Sunumu)
Case of Left Ventricular Pseudoaneurysm After Mitral Valve Replacement
Melek ULUÇAM, Haldun MÜDERRİSOĞLU, Atılay TAŞDELEN, Muhteşem AĞILDERE, Ünser ARIKAN
Sayfalar 584 - 587

10.
SOL ANA KORONER ARTERİN BÜYÜK FÜZİFORM ANEVRİZMASI: OLGU SUNUMU
A Large Fusiform Aneurysm of the Left Main Coronary Artery: A Case Report
Rasim ENAR, Alev ARAT ÖZKAN, Mustafa ÇALIK, Seçkin PEHLİVANOĞLU, İsmail YÜKSELTAN
Sayfalar 588 - 590

11.
Bir Miyokard İnfarktüsü Nedeni: Miyokardiyal "Bridging"
Myocardial Bridging as Cause of Myocardial Infarction: Report of Case
Göksel KAHRAMAN, Ertan URAL, Dilek URAL, Baki KOMSUOĞLU
Sayfalar 591 - 593

© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale