TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 29 (2)
Cilt: 29  Sayı: 2 - Şubat 2001
1.
İngilizce Özetler
Summaries of Articles

Sayfalar 68 - 71
Makale Özeti | Tam Metin PDF

2.
Batı Bölgelerimiz Erişkinlerinde Kanda C-Reaktif Protein ile Fibrinojen Düzeyleri ve Diğer Risk Faktörleriyle İlişkileri
Distribution of Proinflammatory Markers and Their Interrelation with Other Cardiovascular Risk Parameters Among Turks
Altan ONAT, Burak ERER, Ali ÇETİNKAYA, Ömer BAŞAR, Köksal CEYHAN, Vedat SANSOY, Gülay HERGENÇ
Sayfalar 72 - 79

3.
Pulmoner Hipertansiyonlu Çocuklarda Sağ Ventrikül Sistolik Fonksiyonlarının Ekokardiyografik ve Radyonüklid Yöntemle Değerlendirilmesi
Echocardiographic and Radionuclide Evaluation of Right Ventricular Ejection Fraction in Children With Pulmonary Hypertension
Gülendam KOÇAK, Semra ATALAY, Hasan Ercan TUTAR, Halil GÜMÜŞ, Ayten İMAMOĞLU
Sayfalar 80 - 84

4.
Akut Anterior Miyokard İnfarktüsünde ST Segment Elevasyonunun Şeklinin Erken Düşük Doz Dobutamin Stres Ekokardiyografi ve Hastane İçi Mortalite ile İlişkisi
The Relation Between ST Segment Elevation Shape and Low Dose Dobutamine Stress Echocardiography and Clinical Course in Early Period of Anterior Myocardial Infarction
A. Aziz KARADEDE, Ali Vahip TEMAMOĞULLARI, Özlem AYDINALP, M. Sıddık ÜLGEN, Sait ALAN, Kenan İLTÜMÜR, Nizamettin TOPRAK
Sayfalar 85 - 92

5.
Koroner Anjiyoplasti ve Stent Uygulanan Hastalarda Koroner Sinüste Endotelin-1 Düzeyleri
Coronary Sinus Endothelin-1 Levels in Patients with PTCA and Stent Implantation
Hakan BAHADIR, Mahmut ŞAHİN, Olcay SAĞKAN, Rıdvan UÇAR, Osman YEŞİLDAĞ
Sayfalar 93 - 99

6.
Koroner Aorto-Ostiyal ve Dal Ostiyumu Lezyonlarına Stent Uygulamasında Uzun Dönem Klinik ve Anjiyografik Sonuçlar
Long-term Clinical and Angiographic Results of Stenting in Coronary Ostial Lesions
Erhan BABALIK, Tevfik GÜRMEN, Murat GÜLBARAN, Servet ÖZTÜRK
Sayfalar 100 - 104

7.
ANTEROSEPTAL, MİDSEPTAL VE PARAHİSİAN AKSESUAR YOLLARlN ABLASYONU: NE KADAR RİSKLİ?
Catheter Ablation of Anteroseptal, Midseptal and Para-Hisian Accessory Pathways: How Risky?
Kâmil ADALET, Fehmi MERCANOĞLU, Alpay SEZER, Kerem ÖZER, Mehmet MERİÇ, Faruk ERZENGİN
Sayfalar 105 - 110

8.
Önceden Tedavi Edilmemiş Esansiyel Hipertansiyonlu Hastalarda Enalapril ve Losartan'ın Plazma Nitrat Düzeyine Etkileri
Enalapril and Losartan on the Level of Plasma Nirate in Untreated Essential Hypertensive Patients
Haksun EBİNÇ, Mustafa CEMRİ, Timur TİMURKAYNAK, Murat ÖZDEMİR, Gülzade DÖNMEZ, Fatma AYERDEN, Rıdvan YALÇIN, Bülent BOYACI, Atiye ÇENGEL
Sayfalar 111 - 116

9.
Kalp Hastasının Kalp Dışı Cerrahi Öncesi Değerlendirilmesinde Klinik Kardiyoloğun Yaklaşımı
Perioperative Evaluation and Management of Patients With Cardiovascular Disease Undergoing Noncardiac Surgery
Murat ERSANLI
Sayfalar 117 - 130

© copyright 2021 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale