TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 29 (10)
Cilt: 29  Sayı: 10 - Ekim 2001
1.
İngilizce Özetler
Summaries of Articles

Sayfalar 598 - 601
Makale Özeti | Tam Metin PDF

2.
Türk Halkında Koroner Kalp Hastalığı Sıklığının Nedenleri ve Bu Bilginin Risk Değerlendirmesi ile Korunma Açılarından Büyük Önemi
On the Pathophysiology of Excess Coronary Morbidity and Mortality Among Turks: Implications for Detection and Prevention
Altan ONAT
Sayfalar 602 - 609

EDITORYAL YORUM
3.
Türk Toplumu ve Koroner Kalp Hastalığı Trendindeki Artış
On the Rising Trend of Coronary Heart Disease Among Turks
Nevres KOYLAN
Sayfalar 610 - 611
Makale Özeti | Tam Metin PDF

4.
Koroner MultiLink Stent Uygulanan Olguların Uzun Dönem Klinik ve Anjiyografik Takip Sonuçları
Long-term Clinical and Angiographic Follow-up Results of Multi-link Coronary Stent Implantations
Kenan SÖNMEZ, Fikret TURAN, Murat GENÇBAY, Muzaffer DEĞERTEKİN, Nilüfer Ekşi DURAN
Sayfalar 612 - 618

5.
Koroner Bypass Sonrası Gelişen Atriyal Fibrilasyonun Önlenmesinde Metoprolol Kullanımı
Use of Metoprolol for Prevention of Atrial Fibrillation After Coronary Bypass
Mustafa GÜLER, Ercan EREN, M.Erdem TOKER, Altuğ TUNCER, Füsun GÜZELMERİÇ, Adil POLAT, Mehmet BALKANAY, Gökhan İPEK, Esat AKINCI, Cevat YAKUT
Sayfalar 619 - 625

6.
Açık Kalp Cerrahisinde Yüksek Riskli Vakalarda Hızlandırılmış Toparlanma Protokolü
Fast Track Recovery Protocol of Open Heart Surgery in High Risk Patients
Fevzi TORAMAN, Eşref Hasan KARABULUT, Sinan DAĞDELEN, Sümer TARCAN, Cem ALHAN
Sayfalar 626 - 632

7.
TEKHARF Çalışması 2001 Yılı Takibi Kısmi Sonuçları: Koroner Ölüm ve Olaylar
Coronary Morbidity and Mortality Estimates in the TEKHARF Survey of 2001
Altan ONAT, Vedat SANSOY, Burak ERER, Ömer BAŞAR, Köksal CEYHAN
Sayfalar 633 - 636

8.
Türk Populasyonunda Endotelyal Konstitütif Nitrik Oksid Sentaz Gen Polimorfizmi
Endothelial Constitutive Nitric Oxide Synthase Gene Polymorphism in Turkish Population
Şeref DEMİREL, Naci ÇİNE, Tufan TÜKEK, Ahmet Bilge SÖZEN, Osman ERK, Nihan ERGİNEL ÜNALTUNA, Serap ERDİNE
Sayfalar 637 - 641

9.
Konjestif Kalp Yetersizliğinde Biventriküler Kalp Pili Tedavisi
Biventricular Pacing in Congestive Heart Failure
Enis OĞUZ, İzzet ERDİNLER, Ahmet AKYOL
Sayfalar 642 - 650

OLGU
10.
Sağ Ventrikül Çıkım Yolu Obstrüksiyonu Yapan Membranöz Septum Anevrizması
Membranous Septum Aneurysm Obstructing Right Ventricular Outflow Tract
M. Kerem VURAL, Erol ŞENER, Arzum KALE, Oğuz TAŞDEMİR
Sayfalar 651 - 653

11.
Nâdir Lokalizasyonlu Bir Sol Atriyal Ektopik Taşikardi Olgusu: Olgu Sunumu
A Rare Origin of Left Atrial Ectopic Tachycardia: A Case Report
Ata KIRILMAZ, Kürşad ERİNÇ, Ersoy IŞIK, Ertan DEMİRTAŞ
Sayfalar 654 - 656

12.
Olağan Dışı Bir PTCA Komplikasyonu: Spontan Renal Subkapsüler Hematom
Spontaneous Renal Subcapslar Hematoma, an Unusual Complication of PTCA
Serdar MERMER, Haldun MÜDERRİSOĞLU, Mehmet COŞKUN, Ali OTO
Sayfa 657
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DIĞER YAZILAR
13.
Önümüzdeki Toplantılardan Seçmeler
Selected Forthcoming Meetings

Sayfa 658
Makale Özeti | Tam Metin PDF

© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale