TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 29 (1)
Cilt: 29  Sayı: 1 - Ocak 2001
1.
İngilizce Özetler
Summaries of Articles

Sayfalar 4 - 7
Makale Özeti | Tam Metin PDF

2.
On Yıllık TEKHARF Çalışması Verilerine Göre Türk Erişkinlerinde Koroner Kökenli Ölüm ve Olayların Prevalansı Yüksek
Prevalence of Coronary Mortality and Morbidity in the Turkish Adult Risk Factor Study: 10-year Follow-up Suggests Coronary "Epidemic"
Altan ONAT, İbrahim KELEŞ, Ali ÇETİNKAYA, Ömer BAŞAR, Beytullah YILDIRIM, Burak ERER, Köksal CEYHAN, Beyhan ERYONUCU, Vedat SANSOY
Sayfalar 8 - 19

3.
EKG ile Senkronize Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi ve Radyonüklid Ventrikülografi ile Ejeksiyon Fraksiyon ve Duvar Hareketlerinin Karşılaştırılması
Comparison of Left Ventricular Global Ejection Fraction and Wall Motion With Tc99m Tetrofosmin Gated SPECT and Radionuclide Ventriculography
Seher ÜNAL
Sayfalar 20 - 24

4.
Erken Dönem Q Dalgasız Miyokard İnfarktüslü Hastalarda Doku Doppler Görüntüleme Tekniğinin Miyokardiyal Disfonksiyonu Belirlemedeki Üstünlüğü
Superiority of the Tissue Doppler Imaging Technique on Determination of the Myocardial Dysfunction in Patients with NonQ-wave Myocardial Infarction at Early Term
Sinan DAĞDELEN, Nevnihal EREN, İlyas AKDEMİR, Hasan KARABULUT, Mehmet ERGELEN, Murat AKÇAY, Nuri ÇAĞLAR
Sayfalar 25 - 30

5.
Sigara İçenlerde ve İçmeyenlerde Nitrik Oksit Seviyeleri
Nitric Oxide Levels in Smokers and Nonsmokers
Engin BOZKURT, Abdusselam EMEK, M. Kemal EROL, Mahmut AÇIKEL, İrfan ALTUNTAŞ, Sebahattin ATEŞAL, Salim Başol TEKİN
Sayfalar 31 - 35

6.
KALP NAKLİ HASTALARINDA İMMÜNSÜPRESYON İÇİN TEOFİLİN'İN YARDIMCI İLAÇ OLARAK ROLÜ VAR MI?
Does Theophylline Have a Role as an Adjunct Agent for Immunosupression in Heart Transplantation Patients?
Tamer SAYIN, Metin ÖZENCİ, Mandeep R. MEHRA
Sayfalar 36 - 39

7.
Kalp Yetersizliğinde Sol Ventrikülün Sistolik ve Diyastolik Fonksiyonuna Sol Dal Blokunun Etkisi
Effect of Left Bundle-branch Block on Systolic and Diastolic Left Ventricular Functions With and Without Heart Failure
Kurtuluş ÖZDEMİR, Bülent Behlül ALTUNKESER, Bayram KORKUT, Mehmet TOKAÇ, Hasan GÖK
Sayfalar 40 - 46

8.
Çocuklarda Obezite ile Ventrikül Repolarizasyonu Arasındaki İlişki
Effect of Obesity on Ventricular Repolarization in Children
Merve BAŞKAN, Gülendam KOÇAK, Dolunay GÜRSES
Sayfalar 47 - 52

9.
Q Dalgalı Miyokard İnfarktüslü Vakalarda Egzersizle İndüklenen T Dalga Normalizasyonunun Canlı Doku Varlığını Saptamadaki Değeri:Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi ile Karşılaştırmalı Çal&
Clinical Significance of Exercise-Induced T Wave Normalization in Patients With Q-Wave Myocardial Infarction: Comparision With Myocardial Perfusion Scintigraphy
Cem ERMEYDAN, Bülent MUTLU, Onur DEMİRKOL, Nuri KURTOĞLU, Yelda BAŞARAN
Sayfalar 53 - 58

10.
Duktus Arteriozus Açıklığının "Coil" Oklüzyonundan Sonra Gelişen İatrojenik Koarktasyon
Spontaneous Resolution of Iatrogenic Coarctation of the Aorta after Coil Occlusion of a Patent Ductus Arteriosus in an Infant
Ümrah AYDOĞAN, Gülhis BATMAZ, Gülay AHUNBAY
Sayfalar 59 - 61

11.
Sol Ventrikül Girişi ve Çıkışında Şiddetli Darlık Yaratan Konjenital Mitral Kapak Patolojisi
Severe Left Vertricular Inflow and Outflow Tract Obstruction due to Congenital Mitral Valve Pathology
Tufan PAKER, Tijen ALKAN, Atıf AKÇEVİN, Cihangir ERSOY, Demet AŞKIN, Ümrah AYDOĞAN, Aydın AYTAÇ
Sayfalar 62 - 64

© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale