TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 28 (9)
Cilt: 28  Sayı: 9 - Eylül 2000
1.
İngilizce Özetler
Summaries of Articles

Sayfalar 530 - 533
Makale Özeti | Tam Metin PDF

2.
Türkiye'de Atrial Fibrilasyonlu Olgularda Oral Antikoagülan Kullanımı
Use of Oral Anticoagulants in Patients with Atrial Fibrillation in Turkey
Nilgün İNCESOY, İnci FIRATLI, Cengizhan TÜRKOĞLU, Muzaffer ÖZTÜRK
Sayfalar 534 - 537

3.
Atriyal Fibrilasyon Saptanan Hipertansif Hastalarda Sol Atriyum Boyut ve Fonksiyonları ile P Dalga Dispersiyonu Değişimleri
Changes in P Wave Dispersion, Left Atrial Size and Function in Hypertensive Patients with Paroxysmal Atrial Fibrillation
Tufan TÜKEK, Vukur AKKAYA, Dursun ATILGAN, Şeref DEMİREL, Ahmet Bilge SÖZEN, Hasan KUDAT, Mustafa ÖZCAN, Özen GÜVEN, Ferruh KORKUT
Sayfalar 538 - 542

ORIJINAL ARAŞTIRMA
4.
Akut Miyokard İnfarktüsünde Lipoprotein(a)'nın Trombolitik Tedavi ve Spontan Reperfüzyona Etkisinin Karşılaştırılması
The Effect of Lipoprotein(a) to Thrombolytic Therapy and Spontaneous Reperfusion in Acute Myocardial Infarction: a comparative study
Sinan DAĞDELEN, Nevnihal EREN, İlyas AKDEMİR, Hasan KARABULUT, Mehmet YILDIZ, Mehmet ERGELEN, Nuri ÇAĞLAR
Sayfalar 543 - 547

5.
QT Dispersion in Single-Vessel Coronary Artery Disease: Is There Relation Between QT Dispersion and the Diseased Coronary Artery or Lesion Localization?
QT Dispersion in Single-Vessel Coronary Artery Disease: Is There Relation Between QT Dispersion and the Diseased Coronary Artery or Lesion Localization?
Hakan TIKIZ, Yücel BALBAY, Tural TERZİ, Ahmet D.DEMİR, Mustafa SOYLU, Telat KELEŞ, Emine KÜTÜK
Sayfalar 548 - 554

ORIJINAL ARAŞTIRMA
6.
Koroner Arter Hastalarında Miyokard Performans İndeksinin Sol Ventrikül Fonksiyonlarını Değerlendirmede Önemi
Index of Myocardial Performance in Evaluation of Left Ventricular Function in Patients with Coronary Artery Disease
Sinan DAĞDELEN, Nevnihal EREN, Hasan KARABULUT, İlyas AKDEMİR, Mehmet ERGELEN, Murat AKÇAY, Murat YÜCE, Cem ALHAN, Nuri ÇAĞLAR
Sayfalar 555 - 559

DERLEME
7.
Türk Yetişkinlerinde EKG Bulguları ve Aritmi Sıklığı: Sekiz Yıllık Takip Verileri
Prevalence of ECG Findings and Arrhythmias in Turkish Adults: Eight-year Follow-up
Kâmil ADALET, Altan ONAT, İbrahim KELEŞ, Vedat SANSOY
Sayfalar 560 - 567

8.
1999 Yılında Kardiyovasküler Tıp ve Tıp Alanlarında Üst Düzey Makaleler
İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi, Türk Kardiyoloji Derneği
Altan ONAT
Sayfalar 568 - 577

OLGU
9.
Üç Odacıklı Biventriküler Kalp Pili İçin İki Farklı Kablo Uygulama Tekniği
Two Different Lead Implantation Techniques for Multisite Biventricular Pacemakers
Mehdi ZOGHİ, Mustafa AKIN, Oğuz YAVUZGİL, Cüneyt TÜRKOĞLU
Sayfalar 578 - 580

© copyright 2021 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale