TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 28 (1)
Cilt: 28  Sayı: 1 - Ocak 2000
1.
İngilizce Özetler
Summaries of Articles

Sayfalar 4 - 7
Makale Özeti | Tam Metin PDF

2.
Türk Atriyal Fibrilasyon (TAF) Çalışması Non-valvüler Atriyal Fibrilasyonlu Hastalarda Antikoagülan ve Aspirin'in Tromboembolik Risk Üzerine Etkilerinin Karşılaştırıldığı Çokmerkezli, Randomize Çalışma
The Turkish Atrial Fibrillation Study
Zerrin YİĞİT
Sayfalar 8 - 19

DERLEME
3.
Koroner Kalp Hastalığı Riskini Yükselten Diyabet Sıklığı Erişkinlerimizde Hızla Artıyor
Surge in Prevalence of Diabetes Mellitus Among Turkish Adults: Excess Coronary Risk in Subjects with Impaired Glucose Tolerance
Altan ONAT, Ali ÇETİNKAYA, Vedat SANSOY, Beytullah YILDIRIM, İbrahim KELEŞ
Sayfalar 20 - 26

4.
Sol Ventrikül Sistolik Fonksiyon Bozukluğu Olan Sinüs Ritmindeki Hastalarda Sol Ventrikül Doluş Örneğinin Sol Atriyal Apendiks Fonksiyonuyla ve Sol Atriyal Trombüs Oluşumu ile İlişkisi
Relations of Left Ventricular Doppler Filling Patterns to Left Atrial Appendage Function and Left Atrial Thrombus Formation in Patients with Left Ventricular Systolic Dysfunction in Sinus Rhythm
Mehmet BİLGE, Beyhan ERYONUCU, Niyazi GÜLER
Sayfalar 27 - 32

5.
İnfarktüsle İlgili Olan ve Olmayan Koroner Arter Lezyonlarında Anjiyoplasti Öncesi ve Sonrasında "Myocardial Fractional Flow Reserve" Ölçümü Karşılaştırması
Measurement of Myocardial Fractional Flow Reserve During Coronary Angioplasty in Infarct-related and Non-infarcet-related Coronary Artery Lesions
Oğuz CAYMAZ, Hakan TEZCAN, A.Serdar FAK, Ahmet TOPRAK, Sena TOKAY, Ahmet OKTAY
Sayfalar 39 - 44

DERLEME
6.
Sinüs Ritmine Döndürülen Nonvalvüler Atriyal Fibrilasyonlu Hastalarda Sinüs Ritminde Kalmada Etkili Klinik ve Ekokardiyografik Parametreler
Predictors for Maintenance of Sinus Rhythm after Cardioversion in Patients with Non-valvular Atrial Fibrillation
Barış ÖKÇÜN, Zerrin YİĞİT, M.Serdar KÜÇÜKOĞLU, Haşim MUTLU, Vedat SANSOY, Sinan ÜNER, Deniz GÜZELSOY
Sayfalar 45 - 50

7.
QT Dispersiyonu: İlginç Bir Araştırma Konusu mu, Klinik Değer Taşıyan Bir Tanı Yöntemi mi?
QT Dispersion: An Interesting Researh Field, or a Useful Diagnostic Tool?
Ali Serdar FAK, Hakan TEZCAN, Ahmet OKTAY
Sayfalar 51 - 59

8.
Kadınlarda Koroner Arter Hastalığı: Risk Faktörleri, Klinik Tablolar, Tanı ve Tedavi Yaklaşım Farklıkları
Coronary Heart Disease in Women: Differences of risk factors, clinical manifestations, value of some diagnostic procedures and treatment approaches
Bülent GÖRENEK, Alparslan BİRDANE, Y. Ahmet ÜNALIR
Sayfalar 60 - 69

OLGU
9.
Sol Ana Koroner Arter Tam Tıkanıklığı ile Seyreden Bir Olgu Sunumu
A Case Report with the Total Occlusion of the Left Main Coronary Artery
Şennur Ünal DAYİ, Haldun AKGÖZ, Tamer AKBULUT, Seden ÇELİK, Gültekin HOBİKOĞLU, Gülşah TAYYARECİ, Tezer ULUSOY
Sayfalar 70 - 72

© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale