TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 27 (2)
Cilt: 27  Sayı: 2 - Şubat 1999
1.
Makale Özetleri
Summaries of Articles

Sayfalar 68 - 71
Makale Özeti | İngilizce Tam Metin

ORIJINAL MAKALE
2.
Türk Erişkinlerinde Plazma Lipoprotein ve Apolipoproteinleri: Genel Düzeyler, Risk Faktörleriyle İlişkileri ve Kadınlarda HDL'nin Koroner Riski Belirleyiciliği
Investigations Plasma Lipoproteins and Apolipoproteins in Turkish Adults: Overall Levels, Associations with Other Risk Parameters and HDL's Role as a Marker of Coronary Risk in Women
Altan ONAT, Beytullah Yıldırım, Nevzat Uslu, Necmettin GÜRBÜZ, İbrahim KELEŞ, Ali ÇETİNKAYA, Hüseyin Aksu, Ömer UYSAL, Vedat SANSOY
Sayfalar 72 - 79

3.
Türkiye'de İnvazif Kardiyoloji: 1994-1997 Yılı İşlemleri
Invasive Cardiology in Turkey: Procedures During 1994-97
Ferhan ÖZMEN, Servet ÖZTÜRK, Ömer Kozan, Vedat Aytekin, Oktay SANCAKTAR
Sayfalar 80 - 85

4.
Erken Diyastolik Akımın Ventrikül İçi Dağılımının Diyastolik Fonksiyon Bozukluğunu Belirlenmede Katkısı
Contribution of Intraventricular Dispersion of Early Diastolic Filling in Determining the Diastolic Dysfunction
A. Aziz KARADEDE, Sıddık ÜLGEN, Melih KAPUCU, İsmail BIYIK, Ali V. TEMAMOĞULLARI, Zeki AKKUŞ, Nizamettin Toprak
Sayfalar 86 - 91

5.
Egzersiz QRS Skorunun Koroner Arter Hastalığında Yüksek Risk Göstergesi Olarak Değeri
Exercise QRS Score in Patients with Coronary Artery Disease: An Indicator of Extent of Ischemia on Myocardial Perfusion Scintigraphy
Zerrin Yiğit, Nurten Atınç, Ali Metin Esen, Vedat SANSOY, Deniz Güzelsoy
Sayfalar 92 - 97

6.
Akut Miyokard İnfarktüsünün Tanısında Hızlı Kalitatif Troponin-T Tayininin Değeri ve Kantitatif Troponin-T Analizi ile Karşılaştırılması
The Value of Rapid Qualitative Troponin T Analysis in Diagnosis of Acute Myocardial Infarction and its Comparison with Quatitative Assay
Fehmi MERCANOĞLU, Hüseyin Oflaz, Ercüment Yılmaz, Sabahattin UMMAN, Ömer Küçükbasmacı, Nevres KOYLAN, Kemalettin BÜYÜKÖZTÜRK
Sayfalar 98 - 103

7.
TEKHARF 1997/98 Taraması Yeni Kohortunda Risk Faktörleri ve Kalp Hastalıkları Prevalansı
Validity of the New Cohort 1997/98 of the Turkish Adult Risk Factor Study in Regard to Prevalence of Risk Factors and Heart Disease
İbrahim KELEŞ, Altan ONAT, Vedat SANSOY, Hüseyin Aksu, Ali ÇETİNKAYA, Beytullah YILDIRIM, Nevzat Uslu, Necmettin GÜRBÜZ
Sayfalar 104 - 109

EDITORYAL YORUM
8.
Editörden
Editorial
Altan ONAT
Sayfalar 110 - 111
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DERLEME
9.
Derlemeler Ventriküler Repolarizasyon Heterojenite Değerlendirilmesinde T-Dalgası Alternansının Rolü
Reviews The Role of the T-wave Alternans for the Evaluation of Ventricular Repolarization Heterogeneity
Mustafa Kemal BATUR, Ali OTO
Sayfalar 112 - 118

10.
Otonom Sinir Sistemi ve Koroner Arter Hastalığı
Myocardial Ischemia and Autonomic Nervous System
Atiye ÇENGEL
Sayfalar 119 - 123

OLGU
11.
Olgu Bildirisi Fallot Tetralojisi ile Birlikte Holt-Oram Sendromu
Case Report Holt-Oram Syndrome Associated with the Double Outlet Right Ventricle and Severe Pulmonary Stenosis: Case Report
Özlem M. BOSTAN, Ergün ÇİL
Sayfalar 124 - 126

© copyright 2021 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale