TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 25 (4)
Cilt: 25  Sayı: 4 - Mayıs 1997
1.
Makale Özetleri
Summaries of Articles

Sayfalar 196 - 199
Makale Özeti | İngilizce Tam Metin

2.
Çocuklarda Mitral Yetersizlik Jeti Akım Hızının Renkli Doppler Ekokardiografi İle Değerlendirilmesi
Regurgitant Flow Rate Estimation Using Doppler Color Flow Imaging in Children with Mitral Regurgitation
Vadide TAVLI, Yasser ALKHATIB, Roberta WILLIAMS, Ah Lin WONG
Sayfalar 200 - 205

3.
Minimal Mitral Yetmezlikte Doppler Ekokardiyografinin Değerlendirilmesi: Ventrikülografi İle Karşılaştırılmalı Bir Çalışma
Assessment of Doppler Echocardiography in Minimal Mitral Regurgitation: A Comparative Study with Ventriculography
Cemal SAĞ, Ata KIRILMAZ, Hasan Fehmi TÖRE, Nadir BARINDIK, Tuncay ALTUN, Hürkan KURŞAKLIOĞLU, Mehmet UZUN, Deniz DEMİRKAN
Sayfalar 206 - 210

4.
Yapay Triküspid Kapaklı Hastaların Orta Vadeli Takip Sonuçları
Midterm Follow-up of Patients Following Tricuspid Valve Replacement
M.Murat DEMİRTAŞ, M.Nuri KARABULUT, Mehmet KAPLAN, Bülent KETENCİ, Sabri DAĞSALI, Azmi ÖZLER, Ergin EREN
Sayfalar 211 - 214

5.
İnsanlarda Yüksek Hızdaki Ventrikül Aksiyon Potansiyeli Ve Qrs Süresi Üzerine İntravenöz Propafenonun Hıza Bağlı Etkilerinin Yokluğu
Absence of Frequency dependent Effects of Intravenous Propafenone at High Rates on Ventricular Action Potential and QRS Duration in Humans
Erdem DİKER, Murat ÖZDEMİR
Sayfalar 215 - 219

6.
Çocukluk Çağı Perikarditleri: 47 Olgunun Etiyoloji, Tanı ve Tedavi Yönünden Değerlendirilmesi
Pericarditis in Childhood; Evaluation of Etiology, Diagnosis and Management of 47 Cases
Nazan ÖZBARLAS, Osman KÜÇÜKOSMANOĞLU, Gülbin BİNGÖL, Orhan Kemal SALİH
Sayfalar 220 - 226

7.
Uluslararası Türk Tıp Yayınları 1995-1996 Yıllarında Büyük İvmeye Sahip
Turkish INternational Medical Publication Output Continues to Grow Fast in 1995/1996
Altan ONAT
Sayfalar 227 - 235

8.
İstirahatte Normal Sol Ventrikül Duvar Hareketi Olan Hastalarda Koroner Arter Hastalığının Tanısında Dobutamin Stres Ekokardiyografisi İle Egzersiz Testinin Karşılaştırılması
Comparison of the Value of Dobutamine Stress Echocardiography and Exercise Stress Test in the Diagnosis of Coronary Artery Disease in Patients with Normal Left Ventricle Wall Motion at Rest
Bülent B.ALTUNKESER, Halil L.KISACIK, Kurtuluş ÖZDEMİR, Abdurrahman OĞUZHAN, Tahir DURMAZ, Tevfik KURAL, Siber GÖKSEL
Sayfalar 236 - 240

9.
Derleme Penisilin Allerjisi: Anafilaktik Reaksiyonlar
Review Penicillin Allergy: Anaphylactic Reactions
Hüsniye YÜKSEL, Muzaffer ÖZTÜRK
Sayfalar 241 - 247

10.
Internette Kardiyoloji
Cardiology on Internet
Kudret AYTEMİR, Ali OTO
Sayfalar 248 - 251

11.
Olgu Bildirisi Atrioventriküler Blok Gösteren Bir Kearns-Sayre Sendromu Olgusu
A Case of Kearns-Sayre Syndrome with Atrioventricular block
Gülay AHUNBAY, Ahmet ÇELEBİ, İlknur ARSLANOĞLU, Teoman ONAT
Sayfalar 252 - 254

© copyright 2021 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale