TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 22 (5)
Cilt: 22  Sayı: 5 - Eylül 1994
1.
Makale Özetleri
Summaries of Articles

Sayfalar 284 - 287
Makale Özeti

DERLEME
2.
Perkütan Translüminal Koroner Anjioplasti Sırasında Gelişen Akut Koroner Arter Oklüzyonu
Investigations Abrupt Coronary Closure After Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty
Yalçın SÖZÜTEK, Şule KORKMAZ
Sayfalar 288 - 293

3.
90 Yaş ve Üzerindekilerde Ekokardiyografik Bulgular
Echocardiographic Findings in Persons Aged 90 Years of Older
Atila EMRE, Kadir GÜRKAN, Tanju ULUFER, Ahmet NARİN, Sami ÜNAL
Sayfalar 294 - 297

4.
Mitral Kapak Hastalığında Pulmoner Arterdeki Yapısal Değişikliklerin Klinik ve Hemodinami Üzerindeki Rolü
The Role of Structural Changes in Pulmonary Arteries on Clinical Findings and Hemodynamies in Mitral Valve Disease
B.Hayrettin ŞİRİN, Ragıp ORTAÇ, Rahmi ZEYBEK, Ayhan AKÇAY, Mansur ŞAĞBAN, Murat YEŞİL
Sayfalar 298 - 304

5.
Koroner Arter Hastalığında Egzersiz Sonucu Gelişen Miyokard Stunning'i
Myocardial Stunning After Exercise Testing in Coronary Artery Disease
Şule KARAKELLEOĞLU, Mahmut ŞAHİN, Necip ALP, Sebahattin ATEŞAL, Hüseyin ŞENOCAK
Sayfalar 305 - 311

OLGU
6.
Tanısı İki Boyutlu Ekokardiyografi ile Konmuş Beş Çeşitli Kardiyak Kitle Olgusu
Five Different Intra-and Paracardiac Masses Diagnosed by Two-dimensional Echocardiography
Ayşe ÖZERGİN, Kadir GÜRKAN, Turgut SİBER, Atilla KANCA, Ilgaz DOĞUSOY, Tuna TEZEL
Sayfalar 312 - 316

DERLEME
7.
1993 Yılında Türk Tıp Dış Yayınları ve Kurumların Son Üç Yıllık Performansı
Turkish Medical Publications 1993 Comprised in Science Citation Index and the Recent Performance of Medical Institutions
Altan ONAT
Sayfalar 317 - 326

OLGU
8.
Cerrahi Yolla Düzeltilmiş Bulunan Tek Atriyum ve Kesintiye Uğramış Vena Kava İnferiyor Olgusu
The Case of Surgically-Corrected Single Atrium with Interrupted Vena Cava Inferior
Adnan UYSALEL, Refik TAŞÖZ, Semra ATALAY, Halil GÜMÜŞ, Hakkı AKALIN
Sayfalar 327 - 329

9.
WPW Sendromlu Hastalarda Aksesuvar Yolun Radyofrekans Kateter Ablasyonu
Radiofrequency Catheter Ablation of Accessory Pahyways in Patients with WPW Syndrome
Kâmil ADALET, Işık ADALET, Fehmi MERCANOĞLU, Ercüment YILMAZ, Aytaç ÖNCÜL, Ahmet VURAL, Okan ÜNLÜER, Kemalettin BÜYÜKÖZTÜRK, Güngör ERTEM
Sayfalar 330 - 337

DERLEME
10.
Tromboze Triküspid Kapaklı Gebe Bir Hastada rt-PA İle Tromboliz Sağlanması
Thrombolytic Therapy of Prosthetic Tricuspid Valve Thrombosis in a Pregnant Woman
Rasim ENAR, Murat ERSANLI, Serdar KÜÇÜKOĞLU, Aida BAVÇİÇ, Haşim MUTLU, Nuran YAZICIOĞLU
Sayfalar 338 - 342

© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale