TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 20 (2)
Cilt: 20  Sayı: 2 - Mart 1992
1.
Makale Özetleri
Summaries of Articles

Sayfalar 68 - 71
Makale Özeti | Tam Metin PDF

2.
Ventriküler Takikardi ve Ventriküler Fibrilasyonlu Hastaların Tedavisinde Otomatik Defibrilatör
Clinical Investigations AICD in the Treatment of Patients with Ventricular Tachycardia and Fibrilation
Belhan AKPINAR, Sinan GÜRSOY, Peter MARCX, Yves Van MOLHEM, Francis WELLENS, Pedro BRUGADA
Sayfalar 72 - 74

3.
İskemik Papiller Kas Disfonksiyonuna Bağlı Kronik Mitral Yetersizliğinde Koroner Arter Lezyonlarının Dağılımı
Distribution of Coronary Artery Lesions in Chronic Mitral Valve Regurgitation Due to Ischemic Papillary Muscle Dysfunction
Serdar AKSÖYEK, Tuğrul OKAY, Oktay SANCAKTAR, Ali Rıza KAZAZOĞLU, Mehmet ÖZDEMİR
Sayfalar 75 - 78

4.
Björk-Shiley ve Medtronic-Hall Yapay Kapakları Kullanılan Hastaların Klinik Sonuçları
Follow-Up of Patients Having Had Replacement with Björk-Shiley and Medtronic-Hall Prostheses
Halim SONCUL, Levent GÖKGÖZ, Oğuz TATLICAN, Ali ERSÖZ, Sedat KALAYCIOĞLU, Melih KAPTANOĞLU, Ali YENER
Sayfalar 79 - 82

5.
Miyokard Korunmasında "Warm Induction" Uygulamasının Postoperatif Dönemde Ventrikül Performansı Üzerine Etkisi
Effects of Warm Cardioplegic Induction on Postoperative Left Ventricular Performance
Alp ALAYUNT, Suat BÜKET, Mustafa ÖZBARAN, Faik OKUR, Berent DİŞÇİGİL, Yüksel ATAY, Kaya SÜZER, İsa DURMAZ
Sayfalar 83 - 87

6.
Normotermik Aerobik Devamlı Kanlı Kardiyopleji Tekniğinin Hemodinamik Yönden Değerlendirilmesi
Hemodynamic Evaluation of Continuous Normothermic Aerobic Blood Cardioplegia
Murat DEMİRTAŞ, Sabri DAĞSALI, Sümer TARCAN, Ulu SUNGU, Hacı AKAR, Nihan BATURAY, Sevim CANİK
Sayfalar 88 - 93

7.
İntraoperatif Transözofajial Ekokardiyografi Uygulaması
Intraoperative Applications of Transesophageal Echocardiography
Cahide SOYDAŞ, Y.Serdar PAYZIN, Hakan KÜLTÜRSAY, Mustafa AKIN, Cüneyt TÜRKOĞLU, UZ.Levent CAN
Sayfalar 94 - 99

8.
Transarteriyel Retrograd Mitral Balon Valvotomisi
Transarterial Retrograde Mitral Balloon Valvotomy
Gülşah TAYYARECİ, Ahmet NARİN, Fikret MAÇİN, Aydın ÇAĞIL, Mustafa DİKEN, Coşkun PINAR, Sami ÜNAL, Op.Remzi TOSUN
Sayfalar 100 - 103

9.
Balon Mitral Valvotomi Sonrası Sol-Sağ Atriyal Shunt'ın Değerlendirilmesi: Bir Transözofageal Ekokardiyografi Çalışması
Evaluation of Left-Right Shunting After Balloon Mitral Valvotomy: A Transoesophageal Echocardiographic Study
Ahmet NARİN, Atila EMRE, İlhan ÖZTEKİN, Gülşah TAYYARECİ
Sayfalar 104 - 107

10.
Başarılı Koroner Anjiyoplasti Sonrası Pozitif Erken Egzersiz Testinin Restenoz Oluşumundaki Prediktif Değeri
Low Predictive Value of Early Exercise Testing for Restenosis Following Successful PTCA
Y.Vedat AYTEKİN, Muzaffer ÖZTÜRK, Servet ÖZTÜRK, Cem DEMİROĞLU
Sayfalar 108 - 111

11.
Derleme Koroner Aterosklerozunun Duraklaması veya Gerilemesi: Deneysel ve Anjiyografili Çalışmaların Değerlendirilmesi
Review Non-progression or Regression of Coronary Atherosclerosis: A review of experimental studies and angiographic trials
Altan ONAT
Sayfalar 112 - 118

12.
Editöre Mektup
Letter to The Editor

Sayfa 119
Makale Özeti | Tam Metin PDF

© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale