TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 19 (1)
Cilt: 19  Sayı: 1 - Ocak 1991
1.
Makale Özetleri
Summaries of Articles

Sayfalar 4 - 7
Makale Özeti | İngilizce Tam Metin

ORIJINAL ARAŞTIRMA
2.
Türkiye' de Erişkinlerde Kalp Hastalığı ve Risk Faktörleri Sıklığı Taraması: 1. Yöntemin tarifi
Survey on Prevalence of Cardiac Disease and its Risk Factors in Adults in Turkey: 1. Description of Methods
Altan ONAT, Günsel ŞURDUMAVCI, Mustafa ŞENOCAK, Ender ÖRNEK, Remzi ÖZCAN
Sayfalar 9 - 15

3.
Türkiye'de Erişkinlerde Kalp Hastalığı ve Risk Faktörleri Sıklığı Taraması: 2. İstanbul'da Alınan Sonuçlar
Survey on Prevalence of Cardiac Disease and its Risk Factors in Adults in Turkey: 2. Results Obtained in İstanbul
Altan ONAT, Günsel ŞURDUMAVCI, Mustafa ŞENOCAK, Ender ÖRNEK, Ufuk ÖZIŞIK, Mehmet İŞLER, Yaşar KARAASLAN, Yavuz GÖZÜKARA, Fehmi TABAK, Veyis TAŞKIN, Özden ÖZ, Remzi ÖZCAN
Sayfalar 16 - 25

4.
Türkiye'de Erişkinlerde Kalp Hastalığı ve Risk Faktörleri Sıklığı Taraması: 3. Kalp Hastalıkları Prevalansı
Survey on Prevalence of Cardiac Disease and its Risk Factors in Adults in Turkey: 3. Prevalence of Heart Diseases
Altan ONAT, Günsel ŞURDUMAVCI, Mustafa ŞENOCAK, Ender ÖRNEK, Yavuz GÖZÜKARA, Yaşar KARAASLAN, Ufuk ÖZIŞIK, Mehmet İŞLER, Fehmi TABAK, Remzi ÖZCAN
Sayfalar 26 - 33

5.
Başarılı Koroner Anjiyoplasti Sonrası Restenoz: Koşuyolu Tecrübesi
Restenosis After Successf'ul Coronary Angioplasty: Koşuyolu Experience
Tuğrul OKAY, Mehmet ÖZDEMİR, Nuri ÇAĞLAR, Oktay SANCAKTAR, Ali Rıza KAZAZOĞLU
Sayfalar 34 - 37

6.
Ventriküler Septal Defekt ve Aort Yetersizliği Kombinasyonunda Cerrahi Tedavi ve Uzun Süreli Takip Sonuçları
Surgical Treatment and Long-Term Follow-up in Ventricular Septal Defect Associated with Aortic Regurgitation
Tufan PAKER, Halil TÜRKOĞLU, Ayşe SARIOĞLU, Belhhan AKPINAR, Osman BAYINDIR, Tayyar SARIOĞLU, Yurdakul YURDAKUL, Aydın AYTAÇ
Sayfalar 38 - 40

7.
Postinfarktüs Ventriküler Septal Defekt
Postinfarction Ventricular Septal Defect
Ahmet SARITAŞ, H.Tahsin KEÇELİGİL, Binali MAVİTAŞ, Yaman ZORLUTUNA, Oğuz TAŞDEMİR, Kemal BAYAZIT
Sayfalar 41 - 44

8.
Çocukluk Çağı Dilate Kardiyomiyopatileri: Prognoza etki eden faktörlerin değerlendirilmesi
Dilated Cardiomyopathies in Childhood: Predictive factors of prognosis
Nazan ÖZBARLAS, Arman BİLGİÇ, Süheyla ÖZKUTLU, Alpay ÇELİKER, Muhsin SARAÇLAR
Sayfalar 45 - 49

9.
Akut Miyokard İnfarktüsünde Plazma Beta-Tromboglobulin
Plasma Beta-Thromboglobulin in Acute Myocardial Infarction
Esmeray ACARTÜRK, Saime PAYDAŞ, Nail ERBEK, Ahmet BİRAND
Sayfalar 50 - 53

10.
Antitaşikardik Kalp Pillerinin Uzun Süreli Takip Sonuçları
Long-term Follow-up of Patients with Antitachycardia Pacemakers
Yılmaz NİŞANCI, Önal ÖZSARUHAN, Kamil ADALET, Sabahattin UMMAN, Mehmet MERİÇ, Dursun ATILGAN, Nevres KOYLAN, Taner GÖREN, Güngör ERTEM, Remzi ÖZCAN
Sayfalar 54 - 57

11.
Transvenöz Endomiyokardiyal Biyopsi Sonuçlarımız
Results of Transvenous Endomyocardial Biopsies
Yılmaz NİŞANCI, Ubeydullah DELİGÖNÜL, Canan ALATLI, Türkan ERBENGİ, Sabahattin UMMAN, Kamil ADALET, Nevres KOYLAN, Taner GÖREN, Dursun ATILGAN, Mehmet MERİÇ, Gülçin ARSEVEN, Güngör ERTEM
Sayfalar 58 - 62

12.
Aort Yetersizliği Derecesinin Renkli Doppler İle Non-İnvazif Olarak Tayini
Non-Invasive Enstimation of the Degree of Aortic Reagurgitation by Color-coded Doppler
Siber GÖKSEL, Tevfik KURAL, Mithat İNCE, Can ÖZER
Sayfalar 63 - 66

13.
Duktus Arteriosus Açıklığı Vakalarının İki Boyutlu ve Doppler Ekokardiyografi İle Değerlendirilmesi
2- Dimensional and Doppler Echoardiographic Evaluation of Patent Ductus Arteriosus
Semra ATALAY, Muhsin SARAÇLAR, Süheyla ÖZKUTLU
Sayfalar 67 - 70

OLGU
14.
Yaygın İskelet Kası Tutulumuyla Seyreden Bir Kearns-Sayre Sendromu Olgusu
Kearns-Sayre Syndrome Complicated by Widespread Skeletal Muscle Involvement: Case Report
Çiğdem GÖKÇE, Nadi ARSLAN, Mustafa TAŞÇI, Hüseyin ÇELİKER, Harika ÇELEBİ, Serap ÖZDEN, Bülent MÜNGEN
Sayfalar 71 - 75

15.
Non-Koroner Sinüsten Sol Sirkumfleks Arterin Çıktığı İlginç Bir Koroner Arter Anomalisi
Left Circumflex Coronary Artery Arising From the Noncoronary Sinus
Nuri ÇAĞLAR, Ali Rıza KAZAZOĞLU, Hasan GÖK, İsmet DİNDAR
Sayfalar 76 - 77

© copyright 2021 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale