İntrabronşiyal malign mezenkimal tümörün sol pulmoner venden kardiyak invazyonu [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2014; 42(7): 688-688 | DOI: 10.5543/tkda.2014.96641

İntrabronşiyal malign mezenkimal tümörün sol pulmoner venden kardiyak invazyonu

Samim Emet, Mehmet Kocaağa, Zehra Buğra, Berrin Umman
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul

Anahtar Kelimeler: intrabronşiyal mali̇, gn mezenki̇mal tümör, pulmoner ven, kardiyak invazyonCardiac invasion of the intrabronchial malignant mesenchimal tumor from left pulmonary vein

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Samim Emet, Mehmet Kocaağa, Zehra Buğra, Berrin Umman. Cardiac invasion of the intrabronchial malignant mesenchimal tumor from left pulmonary vein. Turk Kardiyol Dern Ars. 2014; 42(7): 688-688

Sorumlu Yazar: Samim Emet, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale