Sağ koroner arterden köken alan çıkış anomalili sirkumfleks koroner arterin cerrahi sırasında beklenmeyen sıkışması [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2019; 47(3): 239-242 | DOI: 10.5543/tkda.2018.89757

Sağ koroner arterden köken alan çıkış anomalili sirkumfleks koroner arterin cerrahi sırasında beklenmeyen sıkışması

María Elena Arnáiz García1, Jose María González-Santos1, María Elena Pérez-Losada2, Javier López-Rodríguez1, Javier Arnáiz3
1Department of Cardiovascular Surgery, University Hospital of Salamanca, Spain
2Intensive Care Medicine, University Hospital of Salamanca, Spain
3Department of Radiology, Aspetar-Orthopaedic and Sports Medicine Hospital, Al Buwairda St, Doha, Qatar

İleri derecede romatizmal kalp kapak tutulumu olan hastaya aort ve mitral kapak replasmanı ile birlikte triküspit halka anuloplastisi uygulandı. Hastada genişlemiş sağ ventrikülün (SağV) ön yüzeyi boyunca seyreden sağ koroner arterden (SağKA) köken alan çıkış anomalili bir sol sirkumfleks koroner arter (SSKA) mevcuttu. Ameliyattan hemen sonra, inferiyor ve lateral miyokart iskemisi belirtileri gelişti. Acilen yapılan koroner anjiyografi sol sirkumfleks koroner arterin sıkıştığını gösterdi. Aortotomi sırasında aort kökünün açınmını optimize etme amacıyla SağV çıkım yoluna yerleştirilmiş ilave bir sütürün koroner arteri sıkıştırdığı belirlendi. Daha önce SSKA oklüzyonu saptanan benzer bir olgu bildirilmemiştir. Burada bu komplikasyonun başarılı bir şekilde tedavisi anlatılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Akut koroner sendrom, kalp cerrahisi komplikasyonları; sirkumfleks arter.Unexpected entrapment during surgery of anomalous circumflex coronary artery arising from right coronary artery

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
María Elena Arnáiz García, Jose María González-Santos, María Elena Pérez-Losada, Javier López-Rodríguez, Javier Arnáiz. Unexpected entrapment during surgery of anomalous circumflex coronary artery arising from right coronary artery. Turk Kardiyol Dern Ars. 2019; 47(3): 239-242

Sorumlu Yazar: María Elena Arnáiz García, Spain
© copyright 2021 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale