Kalp içerisinde göz kırpan cisim: Atriyum fibirlasyonu ablasyonu esnasında kriyobalonun ani sönmesi ve geri şişmesi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2019; 47(1): 80-80 | DOI: 10.5543/tkda.2018.87422

Kalp içerisinde göz kırpan cisim: Atriyum fibirlasyonu ablasyonu esnasında kriyobalonun ani sönmesi ve geri şişmesi

Uğur Canpolat, Hikmet Yorgun, Kudret Aytemir
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara

Anahtar Kelimeler: Atriyal fibrilasyon ablasyonu, kriyobalon, damping

Winking object inside heart: Abrupt deflation and reinflation of cryoballoon during atrial fibrillation ablation

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Uğur Canpolat, Hikmet Yorgun, Kudret Aytemir. Winking object inside heart: Abrupt deflation and reinflation of cryoballoon during atrial fibrillation ablation. Turk Kardiyol Dern Ars. 2019; 47(1): 80-80

Sorumlu Yazar: Uğur Canpolat, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale