Kardiyoloğun tanı koyduğu bir karsinoid tümör olgusu [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2019; 47(3): 244-244 | DOI: 10.5543/tkda.2018.85068

Kardiyoloğun tanı koyduğu bir karsinoid tümör olgusu

Veysel Özgür Barış, Samir Adigozalzade, Hatice Taşkan, Serkan Asil, Uygar Çağdaş Yüksel
Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği, Ankara, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Karsinoid Sendrom, Triküspit Yetersizlik, Ekokardiyografi

A case of carcinoid tumor diagnosed by a cardiologist

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Veysel Özgür Barış, Samir Adigozalzade, Hatice Taşkan, Serkan Asil, Uygar Çağdaş Yüksel. A case of carcinoid tumor diagnosed by a cardiologist. Turk Kardiyol Dern Ars. 2019; 47(3): 244-244

Sorumlu Yazar: Veysel Özgür Barış, Türkiye
© copyright 2021 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale