Mekanik kalp kapaklı hastalarda gebelik sırasında düşük molekül ağırlıklı heparin kullanımı akılcı seçim mi?: Üç olgu sunumu [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2019; 47(1): 63-68 | DOI: 10.5543/tkda.2018.83364

Mekanik kalp kapaklı hastalarda gebelik sırasında düşük molekül ağırlıklı heparin kullanımı akılcı seçim mi?: Üç olgu sunumu

Ahmet Güner, Emrah Bayam, Semih Kalkan, Sabahattin Gündüz, Mehmet Özkan
Koşuyolu Kartal Kalp Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Gebelik, mekanik protez kalp kapak trombozu riski ile ilişkilidir. Düşük molekül ağırlıklı heparin (LMWH) kullanan hastalar için düzenli anti-faktör Xa değerlendirmesi önerilmektedir. Burada, gebelik sırasında LMWH ile tedavide üç olgu sunmaktayız. Düzenli anti-faktör Xa monitörizasyonu altında şaşırtıcı olmayan bir şekilde hepsinde protez kapak trombozu gelişti.

Anahtar Kelimeler: Düşük molekül ağırlıklı heparin, mekanik kalp kapağı, protez kapak trombozu.Is the use of low molecular weight heparin a rational choice during pregnancy in patients with a mechanical heart valve: a report of three cases

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Ahmet Güner, Emrah Bayam, Semih Kalkan, Sabahattin Gündüz, Mehmet Özkan. Is the use of low molecular weight heparin a rational choice during pregnancy in patients with a mechanical heart valve: a report of three cases. Turk Kardiyol Dern Ars. 2019; 47(1): 63-68

Sorumlu Yazar: Ahmet Güner, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale