Renovasküler hipertansiyonda hematolojik endeksler: Eğilim skoru eşleme analizi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2019; 47(3): 185-190 | DOI: 10.5543/tkda.2018.72436

Renovasküler hipertansiyonda hematolojik endeksler: Eğilim skoru eşleme analizi

Ahmet Seyfeddin Gurbuz1, Semi Öztürk2
1Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Konya, Türkiye
2Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, Istanbul, Türkiye

AMAÇ
Bu yazıda, renovasküler (RVH) ve esansiyel hipertansiyon (EH) olan hastalarda nötrofil lenfosit oranı (NLO) ve ortalama trombosit hacmini (OTH) içeren çeşitli hematolojik kan sayımı parametrelerinin farklılığını değerlendirdik.

YÖNTEMLER
Renovasküler hipertansiyonlu 51 hasta ve EH’li 173 hastaya eğilim skoru eşleme analizi uygulandı. Eşleştikten sonra 49 çift hasta karşılaştırıldı.

BULGULAR
Eşleşmeden önce, RVH hastaları anlamlı olarak daha yüksek NLO değerlerine sahipti [1.35 (aralık, 1.14–1.76) ve 1.05 (aralık, 0.81–1.3), (p<0.001)] ve OTH [8.7 (aralık, 8.3–9.5) ve 8.4 (aralık, 7.3–9.2), (p=0.002)] değerlere sahipti. Eğilim skoru eşleme analizi sonrası (49’a karşı 49 hasta), yaş, cinsiyet, aterosklerotik risk faktörleri, ateroskleroz sıklığı, kullanılan ilaçlar açısından benzer özellikte gruplar elde edildi. Eşleşme sonrası, RVH olan hastalarda NLO anlamlı olarak yüksek kalırken [1.00 (aralık, 0.76–1.40) ve 1.35 (aralık, 1.15–1.75)] p≤0.001, OTH gruplar arasında farklılık göstermedi. NLO, çok değişkenli lojistik regresyonda RVH ile bağımsız olarak ilişkilendirilen tek parametre idi (Odds Oranı=5.563, %95 Güven Aralığı=2.089–14.814, p<0.001). ROC eğrisi analizinde NLR >1.16, %72 duyarlılık ve %60 özgüllük ile RVH’yi tahmin ettirmekteydi [(AUC)=0.724, %95 GA=0.624–0.823, p≤0.001].

SONUÇ
Bu çalışmanın sonuçları, RVH hastalarında basit ve klinik bir inflamasyon parametresi olan NLO’nun arttığını göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Essential hypertension, mean platelet volume; neutrophil-to-lymphocyte ratio; renal artery stenosis.

Hematological indices in renovascular hypertension: A propensity score matching analysis

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Ahmet Seyfeddin Gurbuz, Semi Öztürk. Hematological indices in renovascular hypertension: A propensity score matching analysis. Turk Kardiyol Dern Ars. 2019; 47(3): 185-190

Sorumlu Yazar: Ahmet Seyfeddin Gurbuz, Türkiye
© copyright 2021 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale