Çoklu kalp kapak hastalıklarında yönetim [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2014; 42(7): 675-684 | DOI: 10.5543/tkda.2014.67179

Çoklu kalp kapak hastalıklarında yönetim

Saim Sağ, Sümeyye Güllülü
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Bursa

Çoklu kalp kapak hastalıkları nadir görülen bir durum değildir. İzole tek kapak darlık ya da yetmezlikleri konusunda yapılmış çok sayıda çalışma olmasına rağmen birçok hastada darlık ve/veya yetersizliğin olduğu çoklu kapak lezyonları mevcuttur. Çok sayıda birliktelik olması, nicel değerlendirmenin zor olması ve cerrahi endikasyonların birbiri içine girmesi nedeni ile çoklu kapak hastalıkları ile ilgili bilgiler sınırlıdır. Bu nedenle güncel kapak hastalıkları kılavuzlarında çoklu kapak hastalıkları çok fazla yer almamaktadır. Bu yazıda, özellikle ekokardiyografik veriler kullanılarak çoklu kapak hastalıklarının tanı ve tedavisindeki önemli noktaların tartışılması amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Çoklu kapak hastalıkları, ekokardiyografi, kalp kapak hastalıkları/etiyoloji/tedavi, kalp kapak protezi; kronik hastalık.

Management of multivalvular heart disease

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Saim Sağ, Sümeyye Güllülü. Management of multivalvular heart disease. Turk Kardiyol Dern Ars. 2014; 42(7): 675-684

Sorumlu Yazar: Saim Sağ, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale