Türkiye’de kalp yetersizliğinin anlık görüntüsü: SELFIE-TR bazal karakteristik özellikleri [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2019; 47(3): 198-206 | DOI: 10.5543/tkda.2019.66877

Türkiye’de kalp yetersizliğinin anlık görüntüsü: SELFIE-TR bazal karakteristik özellikleri

Mehmet Birhan Yılmaz1, Ahmet Çelik2, Yüksel Çavuşoğlu3, Lütfü Bekar4, Ersel Onrat5, Mehmet Eren6, Merih Kutlu7, Kenan Yalta8, Ahmet Temizhan9, Barış Kılıçaslan10, Hasan Güngör11, Mahmut Açıkel9, Mesut Demir12, Ramazan Akdemir13, Mehdi Zoghi14, Lale Tokgözoğlu15
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İzmir
2Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Mersin
3Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Eskişehir
4Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Çorum,
5Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Afyon
6Siyami Ersek Göğüs ve Kalp Damar Cerrahisi Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul
7Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Trabzon
8Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Edirne
9Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Ankara
10Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İzmir
11Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Aydın
12Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Adana
13Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Sakarya
14Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İzmir
15Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara

AMAÇ
Kalp yetersizliği (KY) 21. yüzyılın önemli bir sağlık sorunudur ve ülkemizdeki sıklığı %2.9’dur. Bu hastalığın ülke profili, farklı fenotiplerin sıklığı ve özellikleri, risk faktörleri net olarak ortaya konulmamıştır. Bu çalışmada, ülkemizi temsil eden bir örnekte KY hastaları (SELFIE-TR – Snapshot Evaluation of Heart Failure Patients in Turkey) incelenmiştir.

YÖNTEMLER
Ülkemizdeki 12 NUTS-1 bölgesinden en az iki kardiyoloji uzmanının çalıştığı 23 merkez çalışmaya davet edildi. Merkezler, Ekim veya Kasım aylarından tercih ettiği bir tanesinde, tercih edilen ay içindeki 4 haftanın yine tercih edilen bir gününde, tanısı kılavuzlara uygun olarak doğrulanmış KY hastalarını ardışık olarak çalışmaya dahil ettiler.

BULGULAR
Tüm grubun (n=1054) yaş ortalaması 63.3±13.3 yıl idi (E/K oranı: 751/303, %71.3/%28.7). Tüm kohortta kronik KY/akut KY hasta sayıları sırasıyla 712 ve 342; düşük ejeksiyon fraksiyonlu KY (DEF-KY), sınırda ejeksiyon fraksiyonlu KY (SEF-KY) ve korunmuş ejeksiyon fraksiyonlu KY (KEF-KY) hasta sayıları sırasıyla 801 (%76), 176 (%16.7), 77 (%7.3) olarak tespit edildi. Kronik KY olan hastalar akut KY olan hastalara göre daha gençti (61.1±13.3 yıl ve 67.9±12.1 yıl, p<0.001). Tüm kohortta, KY hastalarının %46’sında hipertansiyon, %27.5’inde diyabet (DM), %12.8’inde kronik obstrüktif akciğer hastalığı ve %45.2’sinde önceden geçirilmiş miyokart enfarktüsü olduğu görüldü. DEF-KY fenotipi olan kronik KY hastalarında ACEi/ARB, beta bloker ve MRA kullanım oranları sırasıyla %74.7, %89.7 ve %60.9 olarak saptandı.

SONUÇ
SELFIE-TR çalışması ülkemizdeki KY hastalarının anlık fotoğrafını gösteren ilk çalışma olması sebebiyle önemli bilgiler sunmaktadır. Bu bilgiler, kılavuza uygun önleyici ve tedavi edici yaklaşımların geliştirilmesi açısından faydalı olabilir.

Anahtar Kelimeler: Fenotip, kalp yetersizliği; profil.

Snapshot evaluation of heart failure in Turkey: Baseline characteristics of SELFIE-TR

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Mehmet Birhan Yılmaz, Ahmet Çelik, Yüksel Çavuşoğlu, Lütfü Bekar, Ersel Onrat, Mehmet Eren, Merih Kutlu, Kenan Yalta, Ahmet Temizhan, Barış Kılıçaslan, Hasan Güngör, Mahmut Açıkel, Mesut Demir, Ramazan Akdemir, Mehdi Zoghi, Lale Tokgözoğlu. Snapshot evaluation of heart failure in Turkey: Baseline characteristics of SELFIE-TR. Turk Kardiyol Dern Ars. 2019; 47(3): 198-206

Sorumlu Yazar: Mehmet Birhan Yılmaz, Türkiye
© copyright 2021 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale