Mekanik mitral kapak trombozu ve dev sol atriyum trombüsü: Transözofageal ekokardiyografi ve 64 kesitli bilgisayarlı tomografi bulgularının karşılaştırılması [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2009; 37(7): 483-487

Mekanik mitral kapak trombozu ve dev sol atriyum trombüsü: Transözofageal ekokardiyografi ve 64 kesitli bilgisayarlı tomografi bulgularının karşılaştırılması

Sabahattin Gündüz1, Mehmet Özkan1, Murat Biteker1, Tahsin Güneysu2
1Koşuyolu Kalp Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye
2Sonomed Görüntüleme Merkezi, Bt-anjiyografi Departmanı, İstanbul, Türkiye

Bu yazıda, prostetik kapak trombozu ve sol atriyum apandisine uzanım gösteren dev sol atriyum trombüsünün tanısında çokkesitli bilgisayarlı tomografinin (ÇKBT) kullanımı, transözofageal ekokardiyografi (TÖE) ile karşılaştırmalı olarak sunuldu. Sekiz yıl önce mekanik mitral kapak replasmanı yapılan 52 yaşındaki kadın hasta ilerleyici nefes darlığı ile başvurdu. Elektrokardiyografide atriyum fibrilasyonu görüldü. Transözofageal ekokardiyografide mekanik mitral kapakta (MMK) artmış gradiyent ve kapak alanında azalma ile birlikte, MMK’nin artiyum tarafında, biri lateral yaprakçığın hareketini kısıtlayan, diğeri ise kapak halkasının septal tarafında iki trombüs izlendi. Ayrıca, sol atriyumda ve sol atriyum apandisinde boyutları sırasıyla 4.3x1.3 cm ve 2.1x1 cm olan iki trombüs vardı. Elektrokardiyografi tetiklemeli, 64 kesitli kontrastlı ÇKBT ise, MMK’nin hem atriyum hem de ventrikül taraflarını tutan bir trombüs ve sol atriyum apandisine uzanım gösteren dev sol atriyum trombüsü (8.3x2.4 cm) gösterdi. Mekanik mitral kapak replasmanı, sol atriyum trombektomi ve sol atriyum apandisine ligasyon uygulanan hasta sorunsuz bir şekilde taburcu edildi. Sol atriyumdaki ve çıkarılan MMK’deki trombüslerin boyutları ve yerleşimi ÇKBT ile yapılan değerlendirmelere uygundu. Sunulan olguda, hem MMK’deki hem de sol atriyum ve apandisindeki bütünleşik trombozların gerçek özelliklerinin ortaya konmasında ÇKBT, TÖE’den daha üstündü.

Anahtar Kelimeler: Atriyum apandisi/radyografi, ekokardiyografi, transözofageal, kalp atriyumu/radyografi; kalp kapağı protezi; tromboz/tanı; bilgisayarlı tomografi.

Mechanical mitral valve thrombosis and giant left atrial thrombus: Comparison of transesophageal echocardiography and 64-slice multidetector computed tomography

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Sabahattin Gündüz, Mehmet Özkan, Murat Biteker, Tahsin Güneysu. Mechanical mitral valve thrombosis and giant left atrial thrombus: Comparison of transesophageal echocardiography and 64-slice multidetector computed tomography. Turk Kardiyol Dern Ars. 2009; 37(7): 483-487

Sorumlu Yazar: Sabahattin Gündüz, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale