Altın-uçlu kateter ile temas-özellikli kateterin kavotriküspid istmus ablasyonunda karşılaştırılması [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2018; 46(6): 464-470 | DOI: 10.5543/tkda.2018.44025

Altın-uçlu kateter ile temas-özellikli kateterin kavotriküspid istmus ablasyonunda karşılaştırılması

Enes Elvin Gül, Usama Boles, Sohaib Haseeb, Wilma M. Hopman, Sanoj Chacko, Chris Simpson, Hoshiar Abdollah, Kevin Michael, Adrian Baranchuk, Damian Redfearn, Benedict Glover
Kingston Devlet Hastanesi, Kalp Ritm Servisi, Kingston, Kanada

AMAÇ
Radyofrekans ablasyonu (RFA) atriyumlardan kaynaklanan anormal kalp ritmi olan tipik atriyal flatterin (AFL) tedavisi için yüksek derecede başarılı bir işlemdir. Kavotriküspit istmusla (KTİ) ilişkili AFL’nin tedavisinde temas kuvveti (TK) kullanımının prosedürün süresi veya akut dönemde başarısına herhangi bir etkide bulunduğuna dair güçlü kanıtlar yoktur. Bu çalışmanın amacı AFL hastalarında TK’den yararlanmayan 4 mm’lik altın uçlu irigasyon kateteri ile TK’ye duyarlı kateteri akut dönem parametreleri açısından karşılaştırmaktı.

YÖNTEMLER
Bu bir geriye dönük kohort çalışmasıydı. Altın uçlu veya TK’ye duyarlı kateterle tipik AFL gerçekleştirilmiş ardışık hastalar çalışmaya alındı. İşleme ilişkin parametreler, iki yönlü blokun oluşmasına, AFL’yi sonlandırmaya kadar geçen zaman, toplam RF uygulama süresi, işlemin, floroskopinin uygulama süreleri, son RF uygulamasından sonraki 20 dakika içinde yeniden uygulama ve işlemim komplikasyonlarından ibaretti.

BULGULAR
İncelenen 40 hastanın 37’si çalışmaya alındı. Uygulamada son nokta hastaların tümünde iki yönlü istmus blokunun gerçekleşmiş olmasıydı. Altın uçlu kateterin kullanılmasıyla daha kısa sürede çift yönlü blok gerçekleşti (ortanca süre, 20.0 dakika [çeyrekler arası aralık {IQR}]: 12.0–28.0 dakika; TK grubunda ise ortanca süre, 36.0 dakika (IQR: 12.0–53.0 dakika; p=0.048). Ayrıca, altın uçlu kateter lehine işlem süresinde kısalma eğilimi mevcuttu (altın uç grubunda ortanca süre: 74.0 dakika [IQR: 57.0–84.0 dakika] iken TK grubunda ortanca süre: 85.0 dakika [IQR: 57.0–107.0 dakika]; p=0.171). Uygulamada daha uzun KF kateterine daha fazla gereksinim duyulmuştur (TK: 11, %57.9; altın uç: 1, %5.6; p=0.005).

SONUÇ
Altın uçlu kateter kullanıldığında işlem süresine de etki eden çift yönlü blok daha kısa sürede gerçekleştiği gibi uzun kateter kullanımına daha az gereksinim duyulmuştur. Bu bulguyu değerlendirmek için daha fazla çalışma gerçekleştirmek yararlı olabilir.

Anahtar Kelimeler: Atriyal flutter, kateter ablasyon; temas-özellikli; altın uçlu kateter.

Gold-tip versus contact-sensing catheter for cavotricuspid isthmus ablation: A comparative study

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Enes Elvin Gül, Usama Boles, Sohaib Haseeb, Wilma M. Hopman, Sanoj Chacko, Chris Simpson, Hoshiar Abdollah, Kevin Michael, Adrian Baranchuk, Damian Redfearn, Benedict Glover. Gold-tip versus contact-sensing catheter for cavotricuspid isthmus ablation: A comparative study. Turk Kardiyol Dern Ars. 2018; 46(6): 464-470

Sorumlu Yazar: Enes Elvin Gül, Canada
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale