Glenn disfonksiyonu olan bir çocukta sol süperiyor vena cava-koroner sinüs bağlantısının transkateter oklüzyonu [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2014; 42(7): 671-674 | DOI: 10.5543/tkda.2014.32137

Glenn disfonksiyonu olan bir çocukta sol süperiyor vena cava-koroner sinüs bağlantısının transkateter oklüzyonu

Murat Saygi, Hasan Tahsin Tola, Alper Guzeltas, Ender Odemis
Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kardiyoloji Kliniği, İstanbul

Ondört yaşındaki erkek hasta, yorgunluk ve siyanoz şikayeti ile başvurdu. Oniki yaşında iken Glenn prosedürü uygulanan hastanın ekokardiyografik incelemesinde, çift girişli sol ventrikül, ventriküloarteryel diskordans, orta derece subvalvüler-valvüler pulmoner arter darlığı, non-restriktif inlet ventriküler septal defekt ve sağ ventrikül hipoplazisi vardı. Oksijen saturasyonu %70 idi. Ekokardiyografik incelemede ayrıca, süperiyor vena cava’dan innominate vene doğru retrograde bir akım ve koroner sinüse drene olan sol süperiyor vena cava gözlendi. Bu yazıda biz, Glenn disfonksiyonu nedeni ile değerlendirdiğimiz ve sol süperiyor vena cava-koroner sinus bağlantısını transkateter olarak Amplatzer® septal occluder cihazı ile kapatarak oksijen saturasyon değerinde artış sağladığımız bir hastayı bildirdik.

Anahtar Kelimeler: Glenn disfonksiyonu, Sol süperiyor vena cava, Amplatzer septal occluder, Transkateter oklüzyon

Occlusion of a left superior vena cava-coronary sinus connection in a child with Glenn dysfunction by the transcatheter approach

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Murat Saygi, Hasan Tahsin Tola, Alper Guzeltas, Ender Odemis. Occlusion of a left superior vena cava-coronary sinus connection in a child with Glenn dysfunction by the transcatheter approach. Turk Kardiyol Dern Ars. 2014; 42(7): 671-674

Sorumlu Yazar: Murat Saygi, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale