Olgu Bildirisi Dört Yaprakçıklı Aort Kapağı: İki Olgu Bildirimi Ve Literatür Taraması [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 1996; 24(1): 62-63

Olgu Bildirisi Dört Yaprakçıklı Aort Kapağı: İki Olgu Bildirimi Ve Literatür Taraması

Metin OKUCU1, Ali Serdar FAK1, Hakan TEZCAN1, Ahmet OKTAY1
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul

Dört yaprakçıklı aort kapağı ender görülen doğumsal bir anomalidir. Tanı genellikle cerrahi veya daha sıklıkla otopsi sırasında konulur. Tek başına ekokardiyografinin de kesin tanı ve hasta takibinde yeterli olabileceği gösterilmiştir. Bu yazıda Doppler ekokardiyografi ile ortaya çıkarılan iki ek olgu ve ilgili literatür taraması sunulmaktadır.


Quadricuspid Aortic Valve Diagnosed by Doppler Echocardiography: Report of Two Cases and Review of the Literature

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Metin OKUCU, Ali Serdar FAK, Hakan TEZCAN, Ahmet OKTAY. Quadricuspid Aortic Valve Diagnosed by Doppler Echocardiography: Report of Two Cases and Review of the Literature. Turk Kardiyol Dern Ars. 1996; 24(1): 62-63
© copyright 2021 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale