Kalp yetersizliğinin nadir bir nedeni: Kardiyak tekstiloma [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2014; 42(7): 686-686 | DOI: 10.5543/tkda.2014.29165

Kalp yetersizliğinin nadir bir nedeni: Kardiyak tekstiloma

Veysel Özgür Barış, Özgür Ulaş Özcan, İrem Müge Akbulut, Yusuf Atmaca
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Ankara

Anahtar Kelimeler: KALP YETERSİZLİĞİ, KARDİYAK TEKSTİLOMA

An unusual cause of heart failure: Cardiac textiloma

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Veysel Özgür Barış, Özgür Ulaş Özcan, İrem Müge Akbulut, Yusuf Atmaca. An unusual cause of heart failure: Cardiac textiloma. Turk Kardiyol Dern Ars. 2014; 42(7): 686-686

Sorumlu Yazar: Veysel Özgür Barış, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale