Yetişkin hastada aortik ark kesintisi ve ileri aort darlığının eşlik ettiği uniküspit aortik kapak [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2019; 47(1): 82-82 | DOI: 10.5543/tkda.2018.10406

Yetişkin hastada aortik ark kesintisi ve ileri aort darlığının eşlik ettiği uniküspit aortik kapak

Tufan Çınar, Mert İlker Hayıroğlu, Ahmet Öz, Muhammed Keskin, Mehmet Uzun
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye

Anahtar Kelimeler: uniküspid ünikomissural aortik kapak, ileri aort darlığı, aortik ark kesintisi

Unicuspid aortic valve concomitant with interrupted aortic arch and severe aortic stenosis in an adult patient

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Tufan Çınar, Mert İlker Hayıroğlu, Ahmet Öz, Muhammed Keskin, Mehmet Uzun. Unicuspid aortic valve concomitant with interrupted aortic arch and severe aortic stenosis in an adult patient. Turk Kardiyol Dern Ars. 2019; 47(1): 82-82

Sorumlu Yazar: Tufan Çınar, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale