Atorvastatin kalsiyum semptomsuz hiperkalsemiye neden olabilir mi? [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2014; 42(7): 662-666 | DOI: 10.5543/tkda.2014.05995

Atorvastatin kalsiyum semptomsuz hiperkalsemiye neden olabilir mi?

Suleyman Hilmi Ipekci1, Suleyman Baldane1, Mehmet Sozen2, Levent Kebapcilar1
1Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Endokrinoloji Ve Metabolizma Hastalıkları, Konya
2Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Konya

Statinlerin kullanımı sırasında bazı beklenmeyen yan etkiler olabilir. Elli dört yaşındaki kadın hasta rastlantısal olarak saptanan hiperkalsemi (10.8 mg/dL) ile kliniğimize başvurdu. Hastanın hikayesinde hiperlipidemi sebebiyle 1.5 yıl önce atorvastatin kalsiyum 10 mg başlandığı ve başka ek bir hastalığın olmadığı öğrenildi. Hiperkalseminin nedenini teşhis etmek için ileri inceleme yapıldı. İncelemelerin sonucunda hiperkalsemiye neden olabilecek herhangi bir patolojik hastalık ortaya konulamadı. Hastanın hiperlipidemisi için aldığı atorvastatin kalsiyum kesildiğinde hiperkalsemisi düzeldi, tekrar ilaç başlandığında ise kısa bir süre içerisinde hastanın hiperkalsemisi tekrarladı. Bu olgu, atorvastatin tedavisinin tekrarlayan hiperkalsemiye neden olabileceğini göstermek amacıyla sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Atorvastatin, hiperkalsemi, deoksipiridin.

Can atorvastatin calcium cause asymptomatic hypercalcemia?

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Suleyman Hilmi Ipekci, Suleyman Baldane, Mehmet Sozen, Levent Kebapcilar. Can atorvastatin calcium cause asymptomatic hypercalcemia?. Turk Kardiyol Dern Ars. 2014; 42(7): 662-666

Sorumlu Yazar: Levent Kebapcilar, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale