ISSN 1016-5169 | E-ISSN 1308-4488
pdf
COVID-19 (Sars-cov 2/Koronavirüs-19) tedavisinde klinikte kullanılan geleneksel Çin tıbbı bitkileri ve kardiyovasküler sisteme etkileri [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2020; 48(4): 410-424 | DOI: 10.5543/tkda.2020.03374

COVID-19 (Sars-cov 2/Koronavirüs-19) tedavisinde klinikte kullanılan geleneksel Çin tıbbı bitkileri ve kardiyovasküler sisteme etkileri

Emine Akalın1, Miraç Ekici1, Zinar Alan1, Elif Özbir Elevli1, Aysenur Yaman Bucak2, Nuerbiye Aobuliaikemu3, Ali Yağız Üresin2
1İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Botanik Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı,İstanbul, Türkiye
3İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmakognozi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

AMAÇ
Koronavirüs (COVID-19) tedavisi için Çin’de yapılan klinik çalışmalarda kullanılan geleneksel Çin tıbbı (GÇT) formülasyonlarında yer alan bitkileri ve kardiyovasküler sistem üzerine etkilerini değerlendirmek.

YÖNTEMLER
Bu araştırmada PubMed, Researchgate, Sciencedirect, Cochrane adlı arama motorları ve GÇT Monografları kullanılarak literatür taraması yapılmış ve belirlenen bitkilerin COVID-19 tedavisinde etki mekanizmaları üzerinden yeri ile kardiyovasküler sistem üzerindeki etkileri değerlendirilmiştir.

BULGULAR
Yapılan literatür taramaları sonucunda, klinikte hastalara verilen GÇT formülasyonları belirlenmiştir. Bu karışımlarda sıklıkla bulunan 10 bitkinin, COVID-19 tedavisi için önerilen etki mekanizmaları, kardiyovasküler etkileri ve olası toksisiteleri açıklanmıştır.

SONUÇ
Geleneksel Çin Tıbbında farklı viral hastalıklarda kullanılan formülasyonların COVID-19 tedavisi için de denendiği görülmüştür. Formülasyonlarda en çok yer alan bitkilerin laboratuvar ve hayvan çalışmalarında etkinlikleri görülmesine rağmen klinik çalışma verileri yetersizdir. Bitkilerin klinik düzeyde güvenli olarak kullanabilmeleri için daha fazla klinik çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Antiviral, kardiyovasküler sistem; COVID-19; immünomodülatör; geleneksel Çin tıbbı.

Traditional Chinese medicine practices used in COVID-19 (Sars-cov 2/Coronavirus-19) treatment in clinic and their effects on the cardiovascular system

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Emine Akalın, Miraç Ekici, Zinar Alan, Elif Özbir Elevli, Aysenur Yaman Bucak, Nuerbiye Aobuliaikemu, Ali Yağız Üresin. Traditional Chinese medicine practices used in COVID-19 (Sars-cov 2/Coronavirus-19) treatment in clinic and their effects on the cardiovascular system. Turk Kardiyol Dern Ars. 2020; 48(4): 410-424

Sorumlu Yazar: Emine Akalın, Türkiye
Makale Dili: Türkçe


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Hızlı AramaCopyright © 2024 Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi