TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 49 (1)
Cilt: 49  Ek: 1 - Ekim 2021
EDITÖRDEN
1.
Editörden
Editorial
Hakan Altay, Yüksel Çavuşoğlu
Sayfa 1
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DERLEME
2.
Kalp Yetersizliğinde Hiperkalemi Yönetimi
Management of Hyperkalemia in Heart Failure
Hakan Altay, Yüksel Çavuşoğlu, Ahmet Çelik, Şerafettin Demir, Barış Kılıçarslan, Sanem Nalbantgil, Ahmet Temizhan, Bülent Tokgöz, Dilek Ural, Dilek Yeşilbursa, Özlem Yıldırımtürk, Mehmet Birhan Yılmaz
doi: 10.5543/tkda.2021.S1  Sayfalar 1 - 32

© copyright 2022 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale