Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Baskıdaki Makaleler - TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ

Baskıdaki Makaleler

ARAŞTIRMA
1.
Koroner Yavaş Akım Fenomeninde Hücresel İskemi için Yeni Gösterge; Serbest DNA
New Indicator of Cellular Ischemia in Coronary Slow Flow Phenomenon; Cell-Free DNA
mustafa yolcu, Ali Dogan, nuri kurtoglu, veysel sabri hancer, MEHMET GÜRBÜZEL
doi: 10.5543/tkda.2020.45605  Sayfalar 1 - 0

2.
Prognostik nütrisyon indeksinin transkateter aortik kapak implantasyonu sonrası kısa dönem sağ kalıma etkisi
Effect of prognostic nutritional index on short-term survival after transcatheter aortic valve implantation
Cafer Panç, Emre Yılmaz, İsmail Gürbak, Fatih Uzun, Mehmet Ertürk
doi: 10.5543/tkda.2020.97709  Sayfalar 2 - 0

3.
Obez hastalarda sağ ventriküler disfonksiyonunun saptanmasında myokardiyal performans indeksi ile isovolumetrik kasılma fazındaki sağ ventriküler akselerasyonun karşılaştırılması
Comparison of Myocardial performance index and right ventricular myocardial acceleration during isovolumic contraction in detecting right ventricular dysfunction in obese patients
Murat Ziyrek, Mehmet Sertaç Alpaydın
doi: 10.5543/tkda.2020.72246  Sayfalar 3 - 0

4.
Positive tendency toward synchronous use of acetaminophen and ibuprofen in treating patients with patent ductus arteriosus
Roya Oboodi, Khadijeh Sadat Najib, Hamid Amoozgar, shahnaz pourarian, Mozhgan Moghtaderi
doi: 10.5543/tkda.2020.03902  Sayfalar 4 - 0

5.
Protez kalp kapak trombozu olan hastalarda trombolitik tedavinin hemen sonrasında endotel fonksiyonlarında gözlenen iyileşme
Improvement of endothelial functions early after thrombolytic therapy in patients with prosthetic heart valve thrombosis
Beytullah Çakal, Macit Kalçık, Ahmet Güner, Mahmut Yesin, Mustafa Ozan Gürsoy, Sabahattin Gündüz, Süleyman Karakoyun, Emrah Bayam, Semih Kalkan, Mehmet Özkan
doi: 10.5543/tkda.2020.23621  Sayfalar 5 - 0

OLGU BILDIRISI
6.
Karotis stentleme sonrası gelişen psödoanevrizma: Bir olgu sunumu ve literatür derlemesi
Pseudoaneurysm after carotid stenting: A case report and review of literature
Ahmet Güner, Selçuk Pala, Sabahattin Gündüz, Şeyhmus Külahçıoğlu, Ezgi Gültekin Güner
doi: 10.5543/tkda.2020.34609  Sayfalar 7 - 0

OLGU GÖRÜNTÜSÜ
7.
Bilinenin nadir görüleni: Dev interatriyal septal anevrizma
A rare manifestation of a known: Giant interatrial septal aneurysm
Yalçın Velibey, Fatma Can, Kemal Emrecan Parsova, Tolga Sinan Güvenç
doi: 10.5543/tkda.2020.23598  Sayfalar 12 - 0
Makale Özeti

© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale