Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Baskıdaki Makaleler - TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ

Baskıdaki Makaleler

ARAŞTIRMA
1.
Azalmış Ejeksiyon Fraksiyonu Olan Kalp Yetersizliği Hastalarında Anjiyotensin Reseptörü Neprilysin İnhibitörü: Türkiye'den Gerçek Dünya Deneyimi (ARNi-TR).
Angiotensin Receptor Neprilysin Inhibitor for Patients with Heart Failure and Reduced Ejection Fraction: Real-World Experience from Turkey (ARNi-TR).
Berkay Ekici, Mehmet Yaman, Murathan Kucuk, Seçkin Dereli, Mustafa Yenerçağ, Zerrin Yigit, Mehmet Memduh Baş, Yusuf Karavelioğlu, Huseyin Altug Cakmak, Tarık Kıvrak, Hakan Ozkan, Cihan Altın, Cengiz Sabanoglu, Burcu Demirkan, Ali Ekber Atas, Fethi Kılıçaslan, Hakan Altay, Istemihan Tengiz, Aycan Fahri Erkan, Barış Kılıçaslan, FATIH ERKAM OLGUN, MURTAZA EMRE DURAKOGLUGIL, ASLIHAN ALHAN, Prof. Dr.Mehdi Zoghi
doi: 10.5543/tkda.2021.63099  Sayfalar 4 - 0

2.
Polymorphisms of F2 (G20210A), F5 (G1691A), F 7 (G10976A), F 13(G13T), FGB, ITGA2, ITGB3, PAI-I genes and its association with thrombotic complications in patients suffering from Takayasu aortoarteritis of Urals population
Irina Borodina, Gezel Salavatova, Lubov Shardina
Sayfalar 4 - 0

© copyright 2021 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale