Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Baskıdaki Makaleler - TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ

Baskıdaki Makaleler

ARAŞTIRMA
1.
Pacemaker pocket infection rate and suture technique
Goutam Datta
doi: 10.5543/tkda.2019.82598  Sayfalar 1 - 0

2.
Yüksek Hacimli Üçüncü Basamak Merkezde ST Segment Yükselmeli Miyokard Enfarktüsü ile Başvuran Primer Perkütan Koroner Girişim Yapılan ve Kardiyojenik Şok Gelişen Hastalarda Akut Böbrek Hasarının Uzun Dönem Mortaliteye Etkisi
Effect of Acute Kidney Injury on Long-Term Mortality in Patients with ST-Segment Elevation Myocardial Infarction Complicated with Cardiogenic Shock and Underwent Primary Percutaneous Coronary Intervention in a High-Volume Tertiary Center
Mert İlker Hayıroğlu, Emrah Bozbeyoglu, Özlem Yıldırımtürk, Ahmet İlker Tekkeşin, Seçkin Pehlivanoğlu
doi: 10.5543/tkda.2019.84401  Sayfalar 2 - 0

3.
Akut pulmoner emboli hastalarında D vitamini değerlerinin hastane içi mortaliteyi öngörme değeri
The prognostic value of Vitamin D levels for in-hospital mortality in patients with acute pulmonary embolism
Veysel Ozan Tanık, Tufan Çınar, Barış Şimşek
doi: 10.5543/tkda.2019.69256  Sayfalar 3 - 0

4.
Obstrüktif uyku apneli hastalarda sürekli pozitif havayolu basıncı tedavisinin kalp hızı değişkenliği üzerine etkisi: Cinsiyetin önemi nedir?
Implications of continuous positive airway pressure on heart rate variability in patients with obstructive sleep apnea: Does gender matter?
Bülent Özlek, EDA Özlek, Volkan Doğan, Özcan Başaran, Cem Çil, Oğuzhan Çelik, Murat Biteker, Ali Rıza Bilge
doi: 10.5543/tkda.2019.66247  Sayfalar 4 - 0

5.
Miyokard İnfarktüslü Hastalarda D Vitamini Eksikliği ve Hiperürisemi Birlikteliğinin Koroner Arter Hastalığı Ciddiyeti ile İlişkisi
The Association of Combination of Vitamin D Deficiency and Hyperuricemia with The Severity of Coronary Artery Disease in Myocardial Infarction Patients
Mustafa Umut Somuncu, Nail Guven Serbest, Ferit Akgul, Mustafa Ozan Cakir, Tunahan Akgun, Fatih Pasa Tatar, Murat Can, Abdulkadir Tekin
doi: 10.5543/tkda.2019.89743  Sayfalar 6 - 0

6.
Koroner Anjiyografi ile Eş Zamanlı Yapılan Karotis Anjiyografide, Elle S şekli verilen Kateterin, Konvansiyonel Kateterle Etkinlik ve Güvenirlik Açısından Karşılaştırılması.
Comparison of Relative Safety and Efficacy of The Handmade S shaped Catheters with Respect to Conventional Catheters for Use in Concomitant Carotid and Coronary Angiography.
Yakup Balaban, Murat Güçlü Elevli
doi: 10.5543/tkda.2019.85720  Sayfalar 7 - 0

OLGU BILDIRISI
7.
Scimitar Sendromuna farklı cerrahi yaklaşımlar
Different surgical approaches to scimitar syndrome
Onur Işık, Muhammet Akyüz, Meltem Çakmak, Tülay Demircan, Ali Rahmi Bakiler
doi: 10.5543/tkda.2019.57510  Sayfalar 8 - 0

8.
Q ateşi endokarditi: Her zaman subakut veya kronik seyirli midir?
Q fever endocarditis: is it always subacute or chronic?
Mehmet Rasih Sonsöz, Elif Agüloğlu Bali, Mehmet Aydoğan, Fehmi Mercanoglu, Serap Şimşek-Yavuz
doi: 10.5543/tkda.2019.59153  Sayfalar 10 - 0

9.
Koroner anjiyografi esnasında kırılarak “O” şeklini almış kateter: “Tel-balon” tekniği ile femoral yaklaşımın kullanıldığı perkütan yolla dışarı alınması
The broken and “O”-shaped folded catheter during coronary angiography: Percutaneous retrieval via femoral approach using the “wire-balloon” technique
Kerim Esenboga, Demet Menekşe Gerede Uludağ, Mustafa Kılıçkap, Ali Timucin Altin
doi: 10.5543/tkda.2019.92068  Sayfalar 11 - 0

OLGU GÖRÜNTÜSÜ
10.
Ischemic Stroke as a Presentation of a Pseudoaneurysm in the Left Main Coronary Artery Graft Site in a Patient With a History of the Bentall Operation
Ali Hosseinsabet, shahram momtahen
doi: 10.5543/tkda.2019.33412  Sayfalar 13 - 0
Makale Özeti

11.
Halka benzeri kalsifikasyonun neden olduğu ileri pulmoner darlık ve yetersizliğin transözofageal ekokardiyografi ile değerlendirilmesi
Evaluation of pulmonary valve severe stenosis and regurgitation due to ring-like calcification with transesophageal echocardiography
Ismail Balaban, Ahmet Karaduman, berhan Keskin, Cemalettin Yilmaz, Munevver Sari
doi: 10.5543/tkda.2019.84426  Sayfalar 14 - 0
Makale Özeti

© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale