Archives of the
Turkish Society of Cardiology
Olgu Sunumu

MINOCA ve Kalp Bloğu ile Gelen Nadir Bir Koroner Anomalili Hastada İzole Kardiyak Sarkoidoz: Şeytan Ayrıntıda Gizli

1.

Department of Cardiology, All India Institute of Medical Sciences, New Delhi, India

2.

Department of Cardiology, Vardhman Mahavir Medical College and Safdarjung Hospital, New Delhi, India

Archives of the Turkish Society of Cardiology 2022; 50: 374-377
DOI: 10.5543/tkda.2022.21274
Okunma: 444 İndirilme: 103 Online Yayın Tarihi: 01 Temmuz 2022

Orta yaşlı, premenopozal bir kadın hasta, nefes darlığı ve senkop ile başvurdu. Geçmişte kardi- yak enzim yüksekliği ile akut başlangıçlı göğüs ağrısı öyküsü, ekokardiyografide bölgesel duvar hareket anormalliği ve anjiyogramda koroner anomalisi vardı. Koroner arter hastalığı vakası olarak tedavi ediliyordu. Mevcut değerlendirmede, EKG’de aralıklı 2:1 AV bloklu sağ dal bloğu (RBBB) ve ekokardiyografide orta derecede LV sistolik disfonksiyonu olan hiperekoik ve hipo- kinetik interventriküler septum vardı. Koroner anjiyogramda, RCA ostial atrezili hiperdominant LAD görüldü. Hastaya MRI’da epikardiyal geç gadolinyum kontrastlanması (LGE) ve 68-Galyum DOTANOC PET taramasında artan tutuluma dayalı olarak kardiyak sarkoidoz tanısı kondu. Hastaya çift odacıklı ICD implantasyonu yapıldı ve ardından steroid başlandı.

Cite this article as: Sharma G, Shaheer Ahmed A, Manohar Talupula R. Isolated cardiac sarcoidosis in a patient with a rare coronary anomaly presenting with MINOCA and heart block: The devil is in the detail. Turk Kardiyol Dern Ars 2022;50(5):374-377.

Ekler
ENGLISH
ISSN 1016-5169 EISSN 1308-4488