Archives of the
Turkish Society of Cardiology

Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi’nde yayınlanan makaleler doçentlik başvurularında aşağıdaki kriterleri karşılamaktadır.

Uluslararası Makale
b) Uluslararası alan indeksleri tarafından taranan (SCI Expanded dışındaki indekslerde yer alan) dergilerde yayımlanmış özgün araştırma makalesi

Ulusal Makale
a) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış özgün araştırma makalesi

Bu Dergi aşağıdaki özet ve içerik verilerini kapsamaktadır:

PubMed

Web of Science (ESCI)

Europe PMC

DOAJ

EMBASE

SCOPUS

EBSCO

Tübitak Ulakbim TR Index

GENAMICS

ENGLISH
ISSN 1016-5169 EISSN 1308-4488