Archives of the
Turkish Society of Cardiology
Klinik Çalışma

Erken Başlangıçlı Koroner Arter Hastalığında MiRNA Profili Farklı mı?

1.

Department of Cardiology, Faculty of Medicine, Katip Çelebi University, İzmir, Turkey

2.

Department of Medical Biology, Faculty of Medicine, Ege University, İzmir, Turkey

3.

Department of Biochemistry, Faculty of Medicine, Süleyman Demirel University, Isparta, Turkey

4.

Department of Cardiology, Bursa Yüksek İhtisas Training and Research Hospital, Bursa, Turkey

5.

Department of Cardiology, Faculty of Medicine, Dokuz Eylül University, İzmir, Turkey

Archives of the Turkish Society of Cardiology 2022; 50: 407-414
DOI: 10.5543/tkda.2022.22408
Okunma: 619 İndirilme: 134 Online Yayın Tarihi: 01 Eylül 2022

Amaç: MikroRNA’lar (MiRNA), koroner arter hastalığını (KAH) da içeren pek çok patolojik süreçte potansiyel biyobelirteçler olarak araştırılmaktadır. Bu çalışmada, erken başlangıçlı KAH öyküsü olan hastalarda, aterosklerozla ilişkili seçilmiş MiRNA’ların plasma düzeylerini, bu hasta grubuna yaş ve cinsiyet olarak eşleştirilmiş sağlıklı kontrol grubu ve geç başlangıçlı KAH’ı olan daha yaşlı hastalar ile karşılaştırmayı amaçladık.

Yöntemler: Çalışmaya erken başlangıçlı KAH’ı olan 30 hasta, bu hasta grubuna yaş ve cinsiyet açısından eşleştirilmiş 31 sağlıklı kontrol ve geç başlangıçlı KAH’ı olan 30 hasta dahil edildi. On üç MiRNA’nın (endotel hücre ilişkili miR-126, -92a/b; vasküler düz kas hücre ilişkili miR-145; enflamasyonla ilişkili miR-16, -21, -125b, -146a/b, -147b, -150, -155; lipo-metabolizma ile ilişkili miR-27b, -122, -370) dolaşımdaki düzeyleri real-time PCR yöntemi ile değerlendirildi.

Bulgular: Erken başlangıçlı KAH’ı olan hastalarda, yaş ve cinsiyet açısından eşleştirilmiş sağlıklı kontrol grubuna göre lipo-metabolizma ile ilişkili miR-27b, -122, enflamasyonla ilişkili miR125b, miR-146a/b, miR-147b, miR-150, miR-155 ve vasküler düz kas hücre ilişkili miR145’in plasma düzeyleri anlamlı olarak daha düşük, endotel hücre ilişkili miR-126’nın plasma düzeyi ise anlamlı olarak daha yüksekti. Erken başlangıçlı KAH’ı olan hastalarda, dolaşımdaki MiRNA profili geç başlangıçlı KAH’ı olan daha yaşlı hastalara göre de daha farklıydı. Erken başlangıçlı KAH’ı olan hastalarda, geç başlangıçlı KAH’ı olan daha yaşlı hastalara göre miR-21, miR-27b, miR-122, miR-125b, miR-146b, miR-147b ve miR-155’in plasma düzeyleri daha düşük, miR-16 and miR-92a’nın plasma düzeyleri ise daha yüksekti.

Sonuç: MikroRNA’lar erken başlangıçlı KAH için ümit vaat eden biyobelirteçlerdir.

Cite this article as: Kahya Eren N, Karaca E, Şirin FB, et al. Does MicroRNA profile differ in early onset coronary artery disease? Turk Kardiyol Dern Ars. 2022;50(6):407-414.

Ekler
ENGLISH
ISSN 1016-5169 EISSN 1308-4488