Archives of the
Turkish Society of Cardiology
Derleme

Brugada Sendromu: 30 Yıllık Bilimsel Macera

1.

Division of Cardiovascular Diseases, Department of Cardiology, Brussel, Belgium

Archives of the Turkish Society of Cardiology 2022; 50: 452-458
DOI: 10.5543/tkda.2022.22444
Okunma: 880 İndirilme: 212 Online Yayın Tarihi: 19 Temmuz 2022

Otuz yıl önce, şimdi Brugada sendromu olarak bilinen yeni bir klinik-elektrokardiyografik sendrom tanımlandı. Bu sendromun tipik özelliği, sağ prekordiyal derivasyonlarda ST yükselmesi olan EKG’dir. Hastalığın klinik görünümü oldukça değişkendir: Hastalar tamamen asemptomatik kalabilir, ancak aynı zamanda senkop, atriyal fibrilasyon, hasta sinüs sendromu, iletim bozuklukları, asistol ve ventriküler fibrilasyon atakları da geliştirebilirler. Hastalığa, kalp hücrelerinin aksiyon potansiyelinden sorumlu genlerdeki mutasyonlar neden olur. En sık dahil olan gen, kardiyak sodyum kanalının yapısını ve işlevini kontrol eden SCN5A’dır. Bu yeni sendromun tanımlanmasının tıbbın tüm alanlarında çok olumlu etkileri olmuştur.

Cite this article as: Brugada P. Brugada syndrome: 30 years of scientific adventure. Turk Kardiyol Dern Ars. 2022;50(6):452-458.

Ekler
ENGLISH
ISSN 1016-5169 EISSN 1308-4488