Archives of the
Turkish Society of Cardiology
Davetli Derleme - Genel

Atriyal fibrilasyonda yeni oral antikoagülanlarla yapılan klinik çalışmalar; Klinik çalışmalar ışığında hangi durumda hangi oral antikoagülanı tercih edelim?

1.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara

Archives of the Turkish Society of Cardiology 2016; 44: Özel Sayı 33-40
Okunma: 607 İndirilme: 94 Online Yayın Tarihi: 01 Temmuz 2021

Atriyal fibrillasyon en sık görülen ritim bozukluğu olması yanı sıra artmış inme ve emboli riski nedeniyle önemli bir sağlık sorunudur. Atriyal fibrilasyonu olan hastalarda inme ve tromboembolinin önlenebilmesi için antikoagülan tedavi oldukça önemlidir. Son yıllarda warfarine ek olarak yeni oral antikoagülanlar klinik uygulamamıza girmişlerdir. Bu derlemede yeni oral antikoagülanlar ile ilgili yapılan önemli çalışmalar ve klinik uygulamamıza yansımaları özetlenmeye çalışılmıştır.

Ekler
ENGLISH
ISSN 1016-5169 EISSN 1308-4488