Archives of the
Turkish Society of Cardiology
Davetli Derleme - Genel

Apiksabanın klinik farmakolojisi ve klinik kullanımında sıkça sorulan sorular

1.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara

Archives of the Turkish Society of Cardiology 2016; 44: Özel Sayı 1-6
Anahtar Kelimeler : Apiksaban, reversibl, kompetitif.
Okunma: 651 İndirilme: 101 Online Yayın Tarihi: 01 Temmuz 2021

Apiksaban güçlü, reversibl, kompetitif, yeni bir direkt faktör Xa inhibitörüdür. Faktör Xa’yı inhibe ederek protrombinin trombine dönüşümünü önler. Büyük, randomize klinik çalışmalarda, non-valvüler atrial fibrilasyonda inmenin önlenmesinde varfarine üstün bulunmuştur ve varfarine göre daha az kanamaya neden olmuştur. Bu yazıda apiksabanın kısa bir klinik farmakolojisi özetlendikten sonra apiksabanın klinik kullanımı ile ilgili sık sorulan sorulara cevaplar verilmiştir.

Ekler
ENGLISH
ISSN 1016-5169 EISSN 1308-4488