Archives of the
Turkish Society of Cardiology

Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi Türk Kardiyoloji Derneğinin yayın organıdır. Dergi kardiyovasküler alandaki araştırmaları, ilginç olguları, derlemeleri, ilginç görüntüleri, editöryel yorumları, editöre mektupları, haberleri, kılavuzları, yönetmelikleri ve ulusal kardiyoloji kongrelerinde sunulan bildiri özetlerini yayınlar.

Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi, koroner arter hastalıkları, kalp kapakçığı hastalıkları, aritmi, kalp yetmezliği, hipertansiyon, doğumsal kalp hastalıkları, kardiyovasküler cerrahi, temel bilimler ve görüntüleme teknikleri ile ilgili bütün alanlarda yapılmış makaleleri kabul eder.

Tüm makale başvuruları online yayın sistemi aracılığıyla yapılmalıdır. Yayın veya makalelerin değerlendirme süreciyle alakalı sorularınız için [email protected] mail adresini kullanabilirsiniz.

ENGLISH
ISSN 1016-5169 EISSN 1308-4488