Archives of the
Turkish Society of Cardiology
Editöryal Yorum - Genel

Akut Pulmoner Emboli Tanı ve Tedavi Kılavuzu (ESC 2014)

1.

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Archives of the Turkish Society of Cardiology 2015; 43: 7-11
DOI: 10.5543/tkda.2015.73780
Anahtar Kelimeler : xxxx
Okunma: 603 İndirilme: 103 Online Yayın Tarihi: 01 Temmuz 2021
Ekler
ENGLISH
ISSN 1016-5169 EISSN 1308-4488