Archives of the
Turkish Society of Cardiology
Davetli Derleme - Lipit

104 Soruda Lipit: Uzman Yanıtları

1.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İzmir

Archives of the Turkish Society of Cardiology 2016; 44: Özel Sayı 1-141
DOI: 10.5543/tkda.2016.77096
Anahtar Kelimeler : Lipit, uzman yanıtları, sorular
Okunma: 598 İndirilme: 97 Online Yayın Tarihi: 01 Temmuz 2021

103 Soruda Lipit: Uzman Yanıtları...

Ekler
ENGLISH
ISSN 1016-5169 EISSN 1308-4488