Archives of the Turkish Society of Cardiology: Citation analysis [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2013; 41(3): 256-263 | DOI: 10.5543/tkda.2013.91370

Archives of the Turkish Society of Cardiology: Citation analysis

Orhan Önalan
Archives of the Turkish Society of Cardiology

Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi (TKDA) için günümüze kadar herhangi bir atıf analizi yapılmamıştır. Bu yazıda TKDA’nın son 5 yılı için yapılan atıf analizi sonuçlarını paylaştık.

Keywords: Citation analysis, bibliometrics; peer review, research; Archives of the Turkish Society of Cardiology; Turkey.

How to cite this article
Orhan Önalan. Archives of the Turkish Society of Cardiology: Citation analysis. Turk Kardiyol Dern Ars. 2013; 41(3): 256-263

Corresponding Author: Orhan Önalan, Türkiye
© Copyright 2019 Archives of the Turkish Society of Cardiology
LookUs & Online Makale