Archives of the
Turkish Society of Cardiology

Yenidoğan İzole Pulmoner Stenozunda Pulmoner Valvüloplastinin Yeri

1.

Service Cardiologie Pediatrique, Hopital Necker Enfants Malades, Paris, Fransa

Archives of the Turkish Society of Cardiology 1999; 27: 692-696
Okunma: 252 İndirilme: 72 Online Yayın Tarihi: 01 Temmuz 2021

Pulmoner balon valvüloplasti (PBV), yenidoğanın izole pulmoner stenozunda (PS) etkin ve tercih edilen bir tedavi yöntemidir. Bu çalışmanın amacı yenidoğan döneminde (YD) PBV yapılmış olan hastalarda erken ve geç sonuçların değerlendirilmesidir. Çalışmaya Ocak 1986 - Ocak 1997 tarihleri arasında izole PS tanısıyla PBV yapılmış olan 104 YD dahil edildi. Servisimize başvurduklarında bu bebeklerin median yaşları ve vücut ağırlıkları sırasıyla 4 gün ve 3.2 kg'dır. Bebeklerin 37'si prostoglandin E1 (PGE1) perfüzyon almaktaydı. Sağ ventrikül (RV) anatomisi hastaların tümünde tripartitti. Triküspit kapak anülüs genişliği 9 - 14 mm, ortalama 11 + 1.7 mm ölçüldü. PBV işlemi 87 hastada (% 83) başarılı oldu. Kullanılan balon - pulmoner anülüs çapı oranı ortalama 1.2'ydi ve 1.1 ile 1.5 arasında değişiyordu. RV ile pulmoner arter (PA) sistolik basınç farkı ortalama 82 + 24 mmHg iken girişim sonrası yine ortalam 19 + 17 mmHg'ya düştü. RV, sistemi basınç oranı ise ortalama 1.34 + 0.31'den, 0.65 + 0.25'e indi. Bir hastamız major bir komplikasyon olarak ventrikül delinmesi neticesinde kaybedildi. Kalan 16 hastada cerrahi müdahale yapılması gerekti. Girişim sonrası hastalar 8 ay - 9.5 yıl, ortalama 2.7 yıl takip edildiler. Restenoz nedeniyle 8 hastaya ikinci bir PBV uygulanması gerekti. Son ekokardiyografik (EKO) tetkikleri sırasında ortalama RV-PA sistolik basınç farkı 14 + 12 mmHg bulundu. Sonuç olarak PBV'nin YD döneminde etkili, nispeten basit ve güvenli bir tedavi metodu olduğu söylenebilir.

Ekler
ENGLISH
ISSN 1016-5169 EISSN 1308-4488