Archives of the
Turkish Society of Cardiology
Klinik Çalışma - Epidemiyoloji

Kardiyoloji hastalarında bitkisel ürün kullanımı

1.

Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji ABD

2.

Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Hatay

Archives of the Turkish Society of Cardiology 2017; 45: 614-622
DOI: 10.5543/tkda.2017.79160
Okunma: 1143 İndirilme: 290 Online Yayın Tarihi: 01 Temmuz 2021

Amaç: Tamamlayıcı ve alternatif tıp (TAT) uygulamaları günümüzde giderek yaygınlaşmaya başlamıştır. TAT geleneksel tıp uygulamaları dışında kalan bütün sağlık hizmetlerini, yöntemlerini, uygulamalarını ve bunlara eşlik eden kuram ve inançları kapsayan geniş bir sağlık alanıdır. Bu çalışma bir kardiyoloji kliniğine yatan kalp hastalarında kullanılan bitkisel ürünleri, nasıl kullanıldıklarını incelemek üzere planlanmıştır.

Yöntemler: Kesitsel-tanımlayıcı nitelikteki bu çalışma, Nisan 2016–Haziran 2016 tarihleri arasında Özel Defne Hastanesi Kardiyoloji Servisi’nde yatan 18 yaş üstünde olup görüşmeyi kabul eden 199 hastada 20 sorudan oluşan anket yüz yüze görüşme yöntemi ile yapılmıştır.

Bulgular: Çalışmamıza katılan hastaların %28.6’sı (n=57) bitkisel ürün kullandıklarını, %71.6’sı (n=142) bitkisel ürün kullanmadıklarını söylemiştir. Bitkisel ürün kullananların sadece %14.03’ü (n=8) ürünü hekimine danışarak kullandığını söylerken, %85.9’u (n=49) hekimine danışmadan kullandığını söylemişlerdir. Çalışmaya katılan hipertansiyonlu hastaların %35.7’si bitkisel ürün kullanmaktadır. En sık kullanılan bitkisel ürünler %22.5 limon, %17.5 nar ekşisi ve %17.5 yeşil çay idi. Çalışmaya katılan kalp damar hastalarının %23.5’i bitkisel ürün kullandığını beyan etmişlerdir. Bitkisel ürün kullananların %25’i yeşil çay, %25’i zencefil, %18.8’i ada çayı kullandıklarını söylemişlerdir.

Sonuç: Kardiyoloji hastalarının önemli bir kısmı bitkisel ürün kullanmaktadır. Büyük bir kısmı sorumlu hekimlerine danışmadan kullandıklarını belirtmektedirler. Hastaların hekimlerine danışmadan bitkisel ürün kullanmaları istenmeyen sonuçlara yol açabilir.
    

Ekler
ENGLISH
ISSN 1016-5169 EISSN 1308-4488