Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
İskemik kalb hastalıklarının Türkiye'deki dağılımı ve muhtemel etyolojik faktörler [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2018; 46(7): 636-647 | DOI: 10.5543/tkda.2018.98364

İskemik kalb hastalıklarının Türkiye'deki dağılımı ve muhtemel etyolojik faktörler

Ali Ekmekci
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul


Distribution and possible etiological factors of ischemic heart disease in Turkey

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Ali Ekmekci. Distribution and possible etiological factors of ischemic heart disease in Turkey. Turk Kardiyol Dern Ars. 2018; 46(7): 636-647

Sorumlu Yazar: Ali Ekmekci, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale