Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Demir eksikliği ve atrial fibrilasyon [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2018; 46(4): 333-334 | DOI: 10.5543/tkda.2018.96968

Demir eksikliği ve atrial fibrilasyon

Metin Okşul, Yusuf Ziya Şener, Ahmet Emre Gültekin
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı

Anahtar Kelimeler: Atrial fibrilasyon, demir eksikliği, anemi

Iron deficiency and atrial fibrillation

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Metin Okşul, Yusuf Ziya Şener, Ahmet Emre Gültekin. Iron deficiency and atrial fibrillation. Turk Kardiyol Dern Ars. 2018; 46(4): 333-334

Sorumlu Yazar: Metin Okşul, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale