Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Devasa yüzeyel torakoabdominal kollateralleri olan bir Glenn şantının tıkanması [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2018; 46(3): 236-236 | DOI: 10.5543/tkda.2017.94137

Devasa yüzeyel torakoabdominal kollateralleri olan bir Glenn şantının tıkanması

Laya Zarrabi, Ahmad Yamini- Sharif, Behnam Hedayat, Ali Hosseinsabet
Department of Cardiology, Tehran Heart Center, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
Obstruction of a Glenn shunt with huge superficial thoracoabdominal collaterals

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Laya Zarrabi, Ahmad Yamini- Sharif, Behnam Hedayat, Ali Hosseinsabet. Obstruction of a Glenn shunt with huge superficial thoracoabdominal collaterals. Turk Kardiyol Dern Ars. 2018; 46(3): 236-236

Sorumlu Yazar: Ali Hosseinsabet, Iran
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale