Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Electrolyte Imbalances as a predisposing factor for arrhythmias [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2017; 45(8): 772-772 | DOI: 10.5543/tkda.2017.88967

Electrolyte Imbalances as a predisposing factor for arrhythmias

Mert İlker Hayıroğlu, Muhammed Keskin, Ömer Kozan
Haydarpaşa Sultan Abdulhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Departmanı, İstanbul

Anahtar Kelimeler: Aritmi, elektrokardiyografi, ekstrakorporeal şok dalga litotripsi

Electrolyte Imbalances as a predisposing factor for arrhythmias

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Mert İlker Hayıroğlu, Muhammed Keskin, Ömer Kozan. Electrolyte Imbalances as a predisposing factor for arrhythmias. Turk Kardiyol Dern Ars. 2017; 45(8): 772-772

Sorumlu Yazar: Mert İlker Hayıroğlu, Türkiye
© copyright 2018 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale