Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Perkütan koroner girişim sırasında kateter kaynaklı gelişen aortokoroner diseksiyon: Başarılı aortoostiyal stent uygulaması [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2018; 46(1): 57-60 | DOI: 10.5543/tkda.2017.88865

Perkütan koroner girişim sırasında kateter kaynaklı gelişen aortokoroner diseksiyon: Başarılı aortoostiyal stent uygulaması

Ahmet Gürdal, Süleyman Sezai Yıldız, Kadriye Kılıçkesmez
Sağlık Bilimler Üniversitesi, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul

Çıkan aortanın iyatrojenik akut diseksiyonu, kalp kateterizasyonu ve perkütan koroner girişimin (PKG) ciddi ancak nadir bir komplikasyondur. Çıkan aort diseksiyonu tedavisinde cerrahi onarım gerekebilir, ancak perkütan koroner girişim sırasında gelişen aortokoroner diseksiyonda diseksiyon başlangıcının stent ile kapatılması yeterli olabilir. Bu yazıda, sağ koroner arterdeki kritik darlık PKG ile tedavi edilirken işlem sırasında aortokoroner diseksiyon gelişen 64 yaşında kadın hastayı sunduk. Diseksiyon başlangıç noktasına hızlıca stent yerleştirilmesi, diseksiyonun geriye doğru ilerlemesini durdurdu. Çıkan aort diseksiyonu bilgisayarlı tomografi ile takip edildi ve 72 saat içinde kendiliğinden iyileştiği görüldü.

Anahtar Kelimeler: Aort diseksiyonu, bilgisayarlı tomografi; perkütan koroner girişim.Catheter induced aortocoronary dissection during percutaneous coronary intervention: successful aortoostial stenting

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Ahmet Gürdal, Süleyman Sezai Yıldız, Kadriye Kılıçkesmez. Catheter induced aortocoronary dissection during percutaneous coronary intervention: successful aortoostial stenting. Turk Kardiyol Dern Ars. 2018; 46(1): 57-60

Sorumlu Yazar: Ahmet Gürdal, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale