Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Yeni şok azaltıcı programlama stratejileri: Nerede duruyoruz? [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2017; 45(8): 774-774 | DOI: 10.5543/tkda.2017.88569

Yeni şok azaltıcı programlama stratejileri: Nerede duruyoruz?

Serdar Bozyel1, Müjdat Aktaş2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Kocaeli
2Ereğli Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Zonguldak

Anahtar Kelimeler: ICD, şok azaltma, programlama.

New shock reduction programming strategies: Where do we stand?

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Serdar Bozyel, Müjdat Aktaş. New shock reduction programming strategies: Where do we stand?. Turk Kardiyol Dern Ars. 2017; 45(8): 774-774

Sorumlu Yazar: Serdar Bozyel, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale