Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Risk ve dislipidemi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2018; 46(7): 575-576 | DOI: 10.5543/tkda.2018.88376

Risk ve dislipidemi

Sadi Güleç
Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara

Anahtar Kelimeler: Meta-analiz, dislipidemi, kardiyovasküler risk

Risk and dyslipidemia

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Sadi Güleç. Risk and dyslipidemia. Turk Kardiyol Dern Ars. 2018; 46(7): 575-576

Sorumlu Yazar: Sadi Güleç, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale